Veel schade adviseurs gaan duaal beloningsmodel hanteren

60% gaat gedeeltelijk over naar een directe beloningsvorm en 26% volledig. 55% van de assurantieadviseurs geeft nog steeds de voorkeur aan provisie.

Dat blijkt uit een enquête die Delta Lloyd onder 2419 schade intermediairs heeft gehouden.

Ten aanzien van directe beloningsvormen kiest 45% voor een vaste fee per dienst en 36% voor een abonnementsvorm.

Adviseurs die gedeeltelijk overgaan naar directe beloning doen dit voor 88% alleen voor producten waarvoor een provisieverbod gaat gelden. 36% van de assurantieadviseurs laat het afhangen van de wens van zijn klant.

Timing

Opvallend is ook dat ongeveer een derde (34%) van de intermediairs al met directe beloning werkt en nog eens ongeveer 21% vóór 1 juli 2012 directe beloning zal invoeren. Meer dan de helft gaat dus ruim vóór de verplichte datum van 1 januari 2013 over op een vorm van directe beloning.

Verwachtingen

Driekwart van de adviseurs verwacht dat de veranderingen binnen intermediaire beloning invloed zullen hebben op hun omzet. Het grootste deel verwacht een omzetdaling tot 25%. Meer dan 80% speelt in op wijzigingen in de omzet door kosten te reduceren (62%) en over te gaan op een ander verdienmodel (57%). Een ruime meerderheid van 63% verwacht geen wijzigingen in de verwachtingen van klanten.

Delta Lloyd’s provisieschuif

Delta Lloyd breidt het aantal schadeproducten uit waarbij adviseurs met de zogenaamde provisieschuif zelf de hoogte van de provisie kunnen bepalen en daarmee de premie voor de klant kunnen beïnvloeden. De provisieschuif begint bij de maximale provisie van het betreffende product en kan tot de netto premie worden afgebouwd.

Delta Lloyd biedt het intermediair bovendien in de loop van volgend jaar de mogelijkheid om op de offerte de provisie (in nominaal bedrag) te tonen. Om de omslag die het intermediair door nieuwe regelgeving moet maken, mogelijk te maken, biedt Delta Lloyd zoveel mogelijk complexe producten voor 1 januari 2013 netto aan.

GEEN REACTIES