Uitvaart- en inkomensverzekeringen vallen onder provisieverbod

Uitvaartverzekeringen vallen onder het provisieverbod, zo ook aov’s voor zzp-ers, maar niet de zakelijke en collectieve inkomensverzekeringen.

Dat meldt minister De Jager in de brief ‘Verdere uitwerking beleid provisieverbod complexe producten’ van 13 december 2011 aan de Tweede Kamer.

De minister herinnert eraan dat uitvaartverzekeringen in 2009 binnen de reikwijdte van de passende provisienorm en provisietransparantie zijn gebracht. “Dat is gebeurd, omdat er toen door de AFM excessieve provisies en agressieve verkoopmethoden werden geconstateerd. Na de evaluatie van de provisieregelgeving heb ik besloten een provisieverbod in te voeren voor dezelfde producten als waarvoor de provisieregelgeving gold.”

De bevindingen van de AFM geven, aldus De Jager, “nog steeds het beeld dat in de sitributie van uitvaartverzekeringen de klant nog altijd niet of onvoldoende centraal staat. Het verkopen van producten staat voorop.”

De minister constateert dat het AFM rapport zich concentreert op de directe aanbieders en hoe deze omgaan met het intermediair, maar voegt hij toe, “ heb ik geen aanleiding om te verwachten dat de praktijken in het intermediaire kanaal daar fundamenteel van zullen afwijken. Ik zie geen aanleiding in het AFM rapport om uitvaartverzekeringen buiten de reikwijdte van het

provisieverbod te brengen, want provisieverbod helpt in ieder geval om de adviseur/bemiddelaar aan de kant van de klant te brengen.”

Inkomensverzekeringen

“Ook met betrekking tot inkomensverzekeringen is gebleken dat er in de markt behoefte bestaat aan meer duidelijkheid over de reikwijdte van het beoogde verbod. Ik heb al aangegeven dat naast betalingsbeschermers ook arbeidsongeschiktheid- en overlijdensrisicoverzekeringen die los van een krediet worden bemiddeld en/of geadviseerd onder het provisieverbod moeten komen. Ik denk wel dat het goed is om daarbij een onderscheid te maken tussen zakelijke en particuliere inkomensverzekeringen. In de markt voor zakelijke en collectieve verzekeringen zie ik niet onmiddellijk de noodzaak om het provisieverbod toe te passen, omdat daar geen excessen bekend zijn. Dat heeft ermee te maken dat daar sprake is van een business-to-business markt. De kleinzakelijke markt wordt in het provisieverbod wel meegenomen door inkomensverzekeringen die door bijvoorbeeld zzp-ers worden gesloten wel binnen de reikwijdte van het verbod te houden. Mocht deze scheiding tot problemen leiden, dan kan dit in de toekomst snel worden aangepast omdat ik bij het provisieverbod ook de mogelijkheid creëer om producten snel en efficiënt bij ministeriële regeling onder de reikwijdte van het verbod te brengen.”

GEEN REACTIES