VB, UvB en OPF sturen adviezen naar de toekomstige formateur

De drie pensioenkoepels VB, UvB en OPF hebben adviezen voor het nieuwe kabinet naar de toekomstige formateur gestuurd. Zij vragen enerzijds aanpassing in wet- en regelgeving en anderzijds ruimte om hun ambities waar te maken.Drie elementen van het pensioe De pensioenkoepels vragen het nieuwe kabinet om

GEEN REACTIES