Van Verbond mag schadeprovisie blijven

Het Verbond wil bij nader inzien het provisiemodel bij schade als beloningsmogelijkheid behouden (met uitzondering van inkomensverzekeringen). Wel moet voor de klant vooraf de hoogte van de beloning duidelijk zijn (actieve transparantie). Ook bij schadeverzekeringen wil het Verbond een verbod op oneigenlijke geldstromen zoals omzetbonussen en incentives. Daarnaast raadt het Verbond een schriftelijke opdrachtbevestiging tussen adviseur en klant aan bij schadeverzekeringen. "Het Verbond hoopt daarmee de positie van de klant te versterken."

Verzekeraars tekenen hierbij aan, dat CAR wenselijk wordt wanneer zich in de toekomst toch oneigenlijke prikkels in de verkoop van schadeverzekeringen (blijven) voordoen. Wat betreft de inkomensverzekeringen en andere complexe producten blijft het Verbond onverminderd vasthouden aan een spoedige invoering van het CAR systeem. "

Het Verbond van Verzekeraars stelt dit in een reactie op het document ‘Financiële dienstverlening in beweging’ van Adfiz. "Het Verbond vindt de visie van Adfiz op de positie van de adviseur van grote waarde voor en een belangrijke bijdrage aan een toekomstbestendig onafhankelijk intermediairsysteem in Nederland. Er spreekt uit dat een (grote) verandering nodig is.

"In het visiedocument van Adfiz wordt weliswaar iets gezegd over het verbieden van omzetbonussen en incentives, maar niet over actieve transparantie bij wat Adfiz noemt ´verzekeringsadvies´-producten. Het Verbond wacht het definitieve beloningspaper van Adfiz af om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Het Verbond constateert dat – hoewel er nog verschillen zijn – de standpunten van Adfiz en het Verbond elkaar naderen. Daarmee wordt een belangrijk signaal uit de bedrijfstak afgegeven aan de politiek. De lopende wettelijke evaluatie van de provisieregels kan daarmee benut worden om de positie van de consument verder te versterken."

GEEN REACTIES