Uitvaartmarkt nog steeds aantrekkelijk voor dubieuze marktpartijen

Opnieuw ontvangt AFM veel meldingen over intermediairs die met onduidelijke argumenten proberen bestaande verzekeringen over te sluiten.

Het merendeel van de meldingen komt van consumenten die een aanbod krijgen om hun bestaande verzekering over te sluiten naar een nieuwe uitvaartverzekering. Uit de meldingen blijkt dat er mogelijk sprake is van misleiding.

Consumenten geven bijvoorbeeld aan dat het onduidelijk is door welke partij zij benaderd worden. De indruk wordt gewekt dat consumenten te maken hebben met de partij bij wie zij al een uitvaartverzekering hebben, terwijl dat niet zo is. Ook blijkt dat adviseurs en bemiddelaars niet altijd transparant zijn over hun dienstverlening. Consumenten worden vaak niet, of te laat, op de hoogte gesteld dat advieskosten betaald moeten worden aan de adviseur of bemiddelaar. Ook zijn er meldingen over de (hoge) kosten die de consument moet betalen voor het advies dat hij krijgt. Gemiddeld liggen deze kosten tussen de 350 en 500 euro.

De AFM roept consumenten op om alert te zijn als zij worden benaderd voor het (over)sluiten van een uitvaartverzekering. 

.
AFM noemt namen

In 2013 blijft de markt voor uitvaartverzekeringen de bijzondere aandacht vragen van de AFM. Momenteel doet de AFM onderzoek naar een aantal adviseurs en bemiddelaars in uitvaartverzekeringen.

“Twee van de partijen die bij het onderzoek van de AFM zijn betrokken, zijn MoRe Financieel Advies B.V. en Unique Verzekeringen B.V.” De AFM geeft aan opvallend veel klachten te hebben ontvangen over deze partijen.

In 2011 heeft de AFM een rapport gepubliceerd over de distributie van uitvaartverzekeringen. Dit onderzoek betrof de vijf grootste aanbieders op dat moment in de markt.

In 2012 heeft de AFM een vervolgonderzoek naar deze vijf aanbieders gedaan. Uit dit onderzoek bleek dat de onderzochte instellingen de aanbevelingen uit het rapport van 2011 hebben opgepakt en ten aanzien van deze aanbevelingen verbeteringen lieten zien.

Blijft natuurlijk de vraag bij welke aanbieders de bemiddelaars waar de AFM het nu over heeft kennelijk welkom blijven

GEEN REACTIES