Uitstekende start woningmarkt 2016

© NVM

In het eerste kwartaal 2016 wisselden 34.810 bestaande koopwoningen van eigenaar, bijna 20% meer dan een jaar geleden. Ook de prijs is het afgelopen kwartaal gestegen, met 1% (vergeleken met 4de kwartaal 2015) respectievelijk 5,5% (vergeleken met een jaar eerder). Dit meldt de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs).

“De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt nog ruim 9% onder het niveau bij de start van de crisis, maar wel 11,3% hoger dan op het dieptepunt. Ook blijven de regionale verschillen groot. Vooral de stedelijke gebieden, in het bijzonder de driehoek Amsterdam, Leiden, Utrecht en de stad Groningen presteren bovengemiddeld”, stelt Ger Hukker, voorzitter van de NVM.

De gemiddelde verkooptijd van woningen daalt: die bedraagt nu 108 dagen, 17 dagen minder dan een jaar geleden. Het aantal woningen dat in Nederland te koop staat neemt ook steeds sneller af. Halverwege het 1ste kwartaal 2016 (de peildatum voor het aanbod) staan er bij NVM-makelaars 117.256 woningen in aanbod. Dat is 17% minder dan een jaar geleden.

20% meer woningtransacties
In het eerste kwartaal 2016 zijn bijna 20% meer woningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. De lage hypotheekrente blijft de grote aanjager op de woningmarkt. Voor het negende achtereenvolgende kwartaal ligt de transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal 2016 is de transactieprijs uitgekomen op gemiddeld 225.000 euro.

Het verschil tussen de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs is het afgelopen kwartaal gestabiliseerd. Ten opzichte van de laatste vraagprijs is er gemiddeld 3,4% minder betaald voor de gemiddeld verkochte woning.

Het aantal woningen dat in Nederland te koop staat, neemt steeds sneller af. Halverwege het 1ste kwartaal 2016 (de peildatum voor het aanbod) staan er bij NVM-makelaars 117.256 woningen in aanbod. Dat is 17% minder dan een jaar geleden en 8,8% minder in vergelijking met het vorige kwartaal.

Doorstroming stagneert
Met veel seinen op ‘groen’ (realistische prijzen en lage hypotheekrente) is er niet de verwachte dynamiek op de woningmarkt. Hukker wijt dit aan het ‘onder water staan’ van veel woningen. De stagnerende doorstroming heeft ook betrekking op het feit dat veel 55-plussers niet langer de stap maken naar een nieuwe koopwoning.

Versoepeling hypotheekregels nodig
 “De nieuwe regelgeving drukt zwaar op middeninkomens, starters en zelfstandigen en schiet op dit moment zijn doel voorbij”, aldus Hukker. “De betaalbaarheid van koopwoningen staat vooral in de grote steden sterk onder druk. Om te voorkomen dat deze groepen helemaal niet meer aan een woning kunnen komen, is een versoepeling van de regelgeving op korte termijn hard nodig. De Loan to Value-limiet maakt veel woningen voor starters onbereikbaar en moet in mijn ogen dan ook niet verder worden verlaagd.”

Hij suggereert om de verplichting om annuïtair af te lossen te verlagen naar 50%. “Hiermee kan het risico van overcreditering al ruim voldoende worden beheerst en ontstaat er weer financieringsruimte voor groepen die op dit moment weinig mogelijkheden hebben op de woningmarkt.”

De uitgebreide rapportage is te vinden op de site van de NVM.

(Bron: NVM)

GEEN REACTIES