Tweederde omzet De Hypotheker niet uit provisies

2010 was een goed jaar voor De Hypotheker.

Het marktaandeel van de hypotheekbemiddelaar groeide in 2010 door naar 12,3%. Een jaar eerder bedroeg dat nog 12,0%. Het aantal verkochte hypotheken steeg van 29.579 in 2009 naar 30.258 afgelopen jaar. Ondanks dat een provisieverbod pas in 2013 van kracht zal worden, was eind 2010 al 66% van de omzet van De Hypotheker afkomstig uit directe betalingen van de klant en dus niet meer van provisies.

Prima jaar

“Een prima jaar”, typeert Bas Millenaar (directeur De Hypotheker) 2010. “We zijn erin geslaagd ons marktaandeel te vergroten. Bijna nog belangrijker is de toename van het aantal tevreden klanten. Uit onderzoek van Blauw Research naar bekendheid met en tevredenheid over hypotheekadviesorganisaties blijkt dat consumenten ons op de belangrijke gebieden hoog waarderen." Beperken provisies

De Hypotheker werkte in 2010 met succes aan het beperken van de opbrengst afkomstig uit provisies. Inmiddels komt 66% van de omzet uit directe betalingen van klanten. Met dat percentage bevindt De Hypotheker zich al op tweederde van de 100% die in 2013 moet zijn bereikt.

“Wij zijn al geruime tijd bezig om een deel van de kosten direct in rekening te brengen bij de klant”, licht Millenaar toe. “Het is onze ervaring dat consumenten in de eerste plaats uit zijn op een inhoudelijk en waardevol advies, door een onafhankelijke aanbieder.”

GEEN REACTIES