Trump stuwt dekkingsgraad pensioenfondsen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in november van 99% naar 101%.

De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, bleef gelijk op 98%. Dit blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.

Rentes gestegen, vermogen gedaald
Vanwege de stijgende rente (in november gemiddeld zo’n 16 basispunten) daalde de waarde van de verplichtingen op basis van de UFR-methodiek met 3%. Een belangrijke verklaring voor de stijging van de rente is de verkiezing van Donald Trump tot nieuwe president van de Verenigde Staten. Zijn aankondiging om zowel fors te investeren in de infrastructuur alsmede de belastingen te verlagen, zorgde voor een stijging van de Amerikaanse rente. Ook de rente in de Euro-regio liep op.

Door de stijging van de rente, daalde de obligatieportefeuille 4% in waarde. De wereldwijde aandelenmarkten deden het relatief goed met 3% rendement. De waardestijging van de Amerikaanse dollar versus de euro hielp hierbij. Ook de waarde van onroerend goed steeg. Per saldo daalde het vermogen van pensioenfondsen in november met ongeveer 1%.

Effect verkiezing Trump blijft in stand
Halverwege de maand, na de verkiezing van Trump, noteerden de pensioenfondsen een toename van de dekkingsgraad van 2,5%. Dit kwam door een stijging van de dertigjaars swaprente met 20 basispunten en een toename van de aandelenmarkten van 1%. De aandelenmarkten hebben de positieve rendementen vast weten te houden. Ook de rente bevindt zich op vergelijkbaar niveau.

Mogelijke verlenging hersteltermijnen
Ondanks de stijging van de gemiddelde dekkingsgraad bleef de beleidsdekkingsgraad stabiel op 98%. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor kortingen of indexatie. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan circa 104,3% is er sprake van een dekkingstekort. Kortingen per 1 januari 2017 zijn bij deze hoogte van de beleidsdekkingsgraad niet uitgesloten. Het kabinet heeft inmiddels toegezegd te kijken naar verlengen van de hersteltermijnen. Hiervoor zijn de cijfers van december het uitgangspunt.

Bron: Aon Hewitt

GEEN REACTIES