TROS Radar over OVR in UL-polissen

Op 17 mei nam Tros Radar de in beleggingsverzekeringen ingebouwde overlijdensrisicoverzekeringen onder de loep. In de universal life constructie wordt de premie van de OVR verhoogd als de beleggingsresultaten tegenvallen. Die premie wordt gehaald uit inle Het stappenplan ziet er als volgt uit:1. Heeft u een ORV in uw beleggingspolis? Op uw polisblad staat of u een overlijdensrisicodekking heeft afgesloten in uw beleggingspolis. Ook op het jaarlijkse overzicht, dat u sinds 2007 ontvangt, staat de premie die wordt ingehouden voor een overlijdensrisicodekking. Het is goed om het bedrag te bekijken dat wordt uitgekeerd als u komt te overlijden. Ook is het goed om naar de premie van de ORV te kijken. Staat in de polis een vast bedrag en klopt dat met wat er op uw jaarlijkse overzicht staat? Ook is het verstandig om eens te kijken naar welk bedrag u op wil bouwen met uw beleggingsverzekering. Is de huidige stand van zaken nog in verhouding met uw wensen? Wilt u eigenlijk meer opbouwen of heeft u weinig vertrouwen in deze verzekering en wilt u er zo weinig mogelijk geld in stoppen?2. Heeft u een verplichte ORV of heeft u een ORV omdat u dat graag wilt? Bedenk wat de reden is dat u een ORV heeft in uw beleggingspolis. Was het een verplichting van de bank of heeft u een ORV voor uw nabestaanden? Zet voor uzelf goed op een rij waarom u een ORV heeft en wat de hoogte van het verzekerde bedrag moet zijn om aan die wens te moeten voldoen. Als u een ORV heeft voor uw nabestaanden, bekijk dan ook welk bedrag uw pensioenverzekering of pensioenfonds uit gaat keren als u komt te overlijden. Wellicht heeft u via uw pensioen ook een partnerverzekering. Dat zou betekenen dat als u komt te overlijden uw partner maandelijks een vergoeding krijgt uitgekeerd.3. Heeft u uw verplichte ORV nog nodig? Als u een ORV heeft omdat uw hypotheekverstrekker dat verplicht heeft gesteld dan is het goed om te bedenken of u die ORV nog steeds nodig heeft. Als de executiewaarde van uw woning hoger is dan de hoogte van uw hypotheek dan is een ORV niet verplicht. De executiewaarde van uw woning is 90 procent van de WOZ-waarde. De WOZ wordt elk jaar vastgesteld door de gemeente. Bij de jaarlijkse aanslag voor de gemeentebelastingen krijgt u ook een overzicht van de WOZ waarde. Bereken dus de executiewaarde van uw woning (WOZ waarde delen door 100 en dan maal 90). Is dit bedrag hoger dan uw hypotheekschuld dan vervalt de verplichting voor een ORV.4. Wilt u een ORV behouden? Wilt u geen ORV dan kunt u deze dus stop laten zetten. Zoek contact met uw verzekeraar en bespreek de mogelijkheden voor het stopzetten. Bedenk ook wat u wilt doen met de maandelijkse inleg voor uw beleggingspolis. U kunt deze gelijk laten, waardoor u maandelijks meer inlegt en dus meer geld naar de beurs brengt. U kunt uw maandelijkse inleg ook verlagen door de premie eruit te halen. Er zal dan weinig veranderen aan de voorspellingen over uw eindkapitaal. Wilt u wel een ORV behouden, bijvoorbeeld voor uw nabestaanden, dan is het goed om te kijken naar welke dekking u wilt hebben. Ook is het goed om te bekijken of u dezelfde dekking niet ergens anders goedkoper kunt afsluiten. Mocht u dezelfde dekking willen behouden dan kan het ook goed zijn om te bekijken of de ORV niet los afgesloten kan worden. Dat kan goedkoper zijn en daarnaast eet uw ORV premie dan niet meer uw beleggingsresultaat op.5. Kan mijn ORV ergens anders goedkoper? Via vergelijkingssites voor verzekeraars kunt u zelf kijken of er een goedkoper alternatief is. Dit kunt u ook bespreken met uw tussenpersoon of uw verzekeraar.6. Wat zegt mijn verzekeraar, wat zijn de regels? Zoek contact met uw verzekeraar en vraag advies volgens uw persoonlijke situatie. Het kan ook zijn dat uw verzekeraar u doorstuurt naar uw tussenpersoon. Het is verstandig om een persoonlijk advies in te winnen. Zo krijgt u een helder beeld van uw mogelijkheden en van de gevolgen voor uw persoonlijke situatie.Verlies daarbij echter nooit uit het oog dat de verzekeraar en de tussenpersoon verdienen aan de producten die u heeft en de eventuele nieuwe producten die u afsluit. Zet helder op een rij welke stappen u wilt nemen en vervolgens wat u moet doen om dit te regelen.Reclame Op dezelfde pagina maakt Hertsenberg reclame voor partijen als Independer Nationale Hypotheekpas engeencentteveel.

GEEN REACTIES