TROS Radar over (on)afhankelijkheid expertisebureaus

Radar schenkt aandacht aan de beschuldiging van Verzekeraarklachten.nl dat schadebureaus hun werk niet onafhankelijk kunnen verrichten.

Verzekeraarklachten.nl – “Hét platform voor verzekeringsgedupeerden”- is een initiatief van Anton Rietveld. Hij is van mening dat verzekeraars de eigen gedragscodes bij het inschakelen van onderzoeksbureaus schenden. “De expert is in feite in dienst van de verzekeraar en kan zo niet meer onafhankelijk werken. Hij presenteert zich als onafhankelijke deskundige die op objectieve wijze de schade vaststelt en de toedracht van de schade analyseert. Nu de expert de schade zelf met de verzekerde gaat afwikkelen is hij gewoon een verlengstuk van de verzekeraar en van geen kant onpartijdig meer. Hij zou aan waarheidsvinding moeten doen, maar in de praktijk gaat het er alleen maar om naar de mond van de verzekeraar te rapporteren en met de polisvoorwaarden in de hand, waar mogelijk af te wijzen, dan wel de rapportage hiervoor aan de verzekeraar te verstrekken. Het is de verzekerde consument die hierdoor schade lijdt.”

Een verzekerde kan zo langzamerhand volgens hem geen kant meer op “Het wordt hoog tijd voor een andere structuur in de branche. “Verzekeraars roepen in alle toonaarden dat het klantbelang bij hen voorop staat en dat transparantie en maatschappelijke betrokkenheid hun drijfveer is, maar met de steeds hechter wordende band tussen expertisebureaus en verzekeraars kan men dat niet volhouden. Er is al jaren geen enkel bureau meer dat, een enkele uitzondering daargelaten, nog onafhankelijk opereert. Het is heel simpel: bureaus die (te) ongunstig voor de verzekeraar rapporteren en niet genoeg gronden voor afwijzing leveren, zijn allang geleden weggesaneerd door het uitblijven van nieuwe opdrachten”.

Ook in de uitzending SP-Tweede Kamerlid, Ewout Irrgang die al aaangekondigd heeft schriftelijke te gaan stellen en

Richard Weurding algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond heeft in een mailwisseling al eerder gereageerd op de beschuldigingen en Rietveld uitgenodigd voor een gesprek, dat kennelijk nu plaatsvindt ten overstaan van een slordige miljoen toehoorders.

GEEN REACTIES