Toezichtkosten AFM gaan omhoog

Het basistarief van de AFM voor adviseurs en bemiddelaars stijgt in 2010 voor deelnemers aan de Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) met € 90 tot € 1.015. Voor intermediairs die niet bij de stcihting zijn aangesloten daalt het tarief met € 10 tot € 1.340.Kantoren met meer dan één en minder dan 21 fte’s die bij de StFD zijn aangesloten gaan daar bovenop € 210 per fte betalen (was € 185 per fte). Voor niet aangeslotenen blijft het bedrag gelijk: € 240 per fte.

De korting op de totale factuur voor adviseurs en bemiddelaars waarvan alle medewerkers met klantcontact op 1 juli 2010 elk afzonderlijk geregistreerd zijn bij de Stichting DSI is net als vorig jaar € 300. Deze korting komt bovenop het tariefsvoordeel voor deelnemers van de Stfd.

Prioriteiten 2010

De AFM heeft in haar begroting over 2010 een aantal prioriteiten gesteld. Na inventarisatie van de belangrijkste risico&acutes op de financiële markten heeft de AFM gekozen voor acht thema’s die prioriteit krijgen in het toezicht.

Drie speerpunten betreffen het toezicht op de financiële dienstverlening: productaanbieders moeten de het klantbelang centraal stellen, de kwaliteit van financiële dienstverlening dient beter te worden en de hoogte en risico’s van pensioenen transparanter.

Verder krijgt de aanpak van zware schendingen van de integriteit meer prioriteit.

GEEN REACTIES