IFRS leidt tot grote veranderingen bij verzekeraars

“Nederlandse verzekeraars hebben een volle agenda. Daar komen nu ingrijpende veranderingen in de financiële verslaggeving onder IFRS bij.”

Dat zegt IFRS-expert Frank van den Wildenberg van KPMG in reactie op de vandaag gepubliceerde voorstellen van de International Accounting Standards Board (IASB). Van den Wildenberg verwacht een veel grotere volatiliteit in de gepresenteerde resultaten van met name levensverzekeraars dan tot nu toe gebruikelijk was.

Het proces om te komen tot een nieuwe verslaggevingstandaard loopt al enkele jaren maar de IASB heeft nu eindelijk een Exposure Draft uitgegeven. In hoofdlijnen stelt de Exposure Draft een markt consistente waardering van verzekeringsverplichtingen voor (zogenaamde ´fulfillment value´). De invoering van de nieuwe voorschriften zal waarschijnlijk in 2013 of 2014 plaats moeten vinden, net na de invoering van Solvency II .

Concreet betekent dit dat de verzekeringsverplichtingen elke rapportagedatum moeten worden geactualiseerd naar de meest recente inzichten voor onder andere sterftetrends, kosten, rendementsgaranties en rentecurve.  Dit staat in schril contrast met de huidige verantwoordingsmethode, namelijk op basis van de originele tariefgrondslag en een vaste disconteringsvoet. Deze wijziging zal in veel gevallen leiden tot een significante impact op het eigen vernogen bij overgang naar de nieuwe standaard en een significante toename van de volatiliteit van het resultaat van de verzekeraars.

Een andere belangrijke wijziging van de IASB betreft het beschouwen van premies op voornamelijk levensverzekeringen als deposito’s of stortingen. Premies worden om die reden niet langer meer gezien als verdiende omzet die in de resultatenrekening wordt verwerkt. De ´top-line´ in de resultatenrekening in de vorm van premieomzet komt te vervallen. In plaats daarvan worden alleen nog de wijzigingen in de actuele waarde van de verplichtingen en de verdiende marge op verzekeringen gedurende het jaar in de resultatenrekening verwerkt.

Van den Wildenberg: "Deze voorstellen betekenen dat de resultatenrekening én de gerapporteerde performance van een verzekeraar op basis van IFRS significant zullen wijzigen. Dit stelt nieuwe eisen aan performance management, de boekhoudkundige processen van de verzekeraars maar ook het ‘uitleggen’ van de IFRS performance aan stakeholders. Een lastige nieuwe uitdaging voor verzekeraars die de handen toch al vol hebben."

GEEN REACTIES