Minister: toezicht DNB moet beter

“De kwetsbaarheid van de structuur van DSB werd door De Nederlandsche Bank onderkend. Maar daaruit zijn onvoldoende – en te laat – consequenties getrokken. Dat moet dus beter", aldus minister De Jager van Financiën bij het in ontvangst nemen van het rapport van de Commissie Scheltema.

Hij kondigde drie concrete maatregelen aan:

1. DNB moet een plan van aanpak opstellen voor een cultuurverandering binnen de bank.

2. De minister gaat na hoe het interne toezicht binnen De Nederlandsche Bank zelf kan worden versterkt. Bijvoorbeeld door uitbreiding van de controle door de Raad van Commissarissen. Daarvoor moet de wet aangepast worden "en daarvoor zal ik de wet ook aanpassen".

3. Het toezichtbeleid zal samen met de AFM en DNB vaker worden geëvalueerd en door onafhankelijke deskundigen worden beoordeeld. "En daarom zal ik de mogelijkheden voor periodieke visitaties, in dat verband wordt onder andere het IMF genoemd, onderzoeken."

In de aanbiedingsbrief van het rapport schrijft minister De Jager: "De kwetsbaarheid van de omstandigheden bij DSB werd weliswaar onderkend door de toezichthouder, DNB, maar deze heeft daaruit naar het oordeel van de commissie onvoldoende consequenties getrokken. De commissie meent dat op het tijdstip van de beoordeling van de aanvraag onvoldoende was voldaan aan de eisen die voor vergunningverlening gelden. DNB had zich op het standpunt moeten stellen dat fundamentele verbeteringen nodig waren voordat daarover een positieve beslissing zou kunnen worden genomen.

In de loop van de daaropvolgende jaren heeft DNB bij herhaling de juiste analyse gemaakt en DSB daarop consequent aangesproken, maar zij had die situatie naar het oordeel van de commissie voor kunnen zijn geweest en zij had ook nadien effectiever en indringender moeten optreden. De commissie stelt dat de AFM in het algemeen adequaat heeft toegezien op DSB, maar ook de AFM had in veel gevallen slagvaardiger en in sommige gevallen sneller moeten optreden."

GEEN REACTIES