Stichting Pensioenfonds ANWB pleit voor DC-regeling

Directeur Bert Nollen wil nieuwe pensioenopbouw in de vorm van DC-regeling die deelnemers zelf kunnen beheren.

Bert Nollen, directeur van het ANWB Pensioenfonds verdedigt in het kader van de voorgestelde wet invoering reële ambitieovereenkomst de volgende stelling:

"Het is beter de nieuwe pensioenaanspraken vanaf 2015 helder per deelnemer in een apart pensioenfonds/PPI onder te brengen op basis van een of andere DC regeling, en de deelnemers van daaruit te laten beslissen over hun pensioenbeleid ten aanzien van deze nieuwe pensioenaanspraken/-vermogens, dan deze aanspraken weer op een “hoop” te gooien met de reeds opgebouwde aanspraken t/m 2014 in de bestaande pensioenfondsen en via een nieuwe toezichtskader tot (de bewaking van) een “eerlijke” verdeling van pensioenaanspraken te komen.”

Hij pleit ervoor verdelingsvraagstukken, waardevastheidsvraagstukken etc. niet op te lossen door pensioenen van jong en oud vanaf 2015 op te lossen via een nieuw toezichtskader. “Ik stel voor nieuwe pensioenopbouw vanaf 2015 te laten plaatsvinden op basis van een DC regeling, waarbij deelnemers eigendomsrechten kunnen krijgen op hun pensioen en deze zelf kunnen beheren om tot een waardevast pensioen te komen. Deze nieuwe rechten moeten niet bij de huidige pensioenfondsen opgebouwd worden maar elders.”

Zijn gedachten over de invulling van een nieuw stelsel:

Start in 2015 met een nieuwe pensioenregeling op beschikbare premiebasis, waarbij de premiehoogte gaat voldoen aan stabiliteit en evenwichtige toerekening over jongeren en ouderen

– Breng deze pensioenregeling in een nieuw pensioenfonds of PPI, waarin iedere deelnemer zijn premie kan beleggen volgens het life-cycle principe
– Laat de tot en met 2014 opgebouwde pensioenaanspraken in de bestaande pensioenfondsen achter, die dan bijna allemaal een nominaal stelsel uitvoeren

– In de bestaande pensioenfondsen hebben/krijgen de ouderen vooral het overgrote deel van hun pensioenaanspraken, die dan weinig risicovol (kunnen) worden belegd en daarmee deels passen bij de behoefte van ouderen niet meer te veel risico te lopen met hun aanspraken

– De jongeren hebben/krijgen vooral hun pensioenaanspraken in de nieuwe pensioenfondsen/PPI instellingen en kunnen daarmee hun eigen beleid uitvoeren t.a.v. hun pensioenvoorziening.

– Belangrijk: geef de deelnemers in de nieuwe pensioenfondsen/PPI’s de mogelijkheid hun daar opgebouwde vermogen op enige moment (geheel of gedeeltelijk in tranches) in te brengen in de oude pensioenfondsen. Eenmaal overgeheveld kan dit niet meer teruggedraaid worden

GEEN REACTIES