Steeds minder doorstromers kunnen hypotheek met NHG sluiten

© pixabay

Nu de huizenprijzen weer stijgen, kunnen steeds minder huizenbezitters een beroep doen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Cijfers uit de Hypotheek Index van De Hypotheker laten zien dat 61% van de hypotheken in het eerste kwartaal van 2016 werd gesloten met NHG, terwijl één jaar geleden nog ruim driekwart van de hypotheken onder deze regeling viel. Vooral doorstromers op de huizenmarkt hebben geen recht meer op de bescherming die de NHG biedt.

“Sinds een jaar zien we dat steeds minder hypotheken met NHG worden afgesloten. Dat is zorgelijk, juist omdat deze regeling in het leven is geroepen om mensen te beschermen tegen de risico’s die de aankoop van een huis met zich mee kan brengen”, zegt Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker. “Nu al is zichtbaar dat een steeds groter deel van de groep doorstromers niet in aanmerking komt voor de NHG, omdat zij doorgaans een duurdere woning kopen.”

In het eerste kwartaal van 2015 gold dit voor bijna de helft van de doorstromers, blijkt uit cijfers van de Hypotheek Index. Binnen één jaar nam dit toe naar 62%. De Jong: “Uit ons onderzoek blijkt dat ook het gemiddelde hypotheekbedrag in het afgelopen jaar flink is gestegen: voor starters met 7% en voor doorstromers met 10%. We verwachten dat de huizenprijzen blijven stijgen, waardoor een steeds grotere kloof ontstaat tussen de bovengrens van de NHG en het gemiddelde hypotheekbedrag voor doorstromers.”

NHG-grens
De Hypotheker is verheugd dat het Waarborgfonds Eigen Woningen en minister Blok overeenstemming hebben bereikt om de NHG-grens niet verder te verlagen per 1 juli 2016. De grens om in aanmerking te komen voor NHG wordt vanaf januari 2017 gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.

Langere rentevaste periode
De populariteit van een langere rentevaste periode van 11 t/m 20 jaar groeit ook dit kwartaal (+26% tov eerste kwartaal 2015). De sterke stijging van 21 t/m 30 jaar rentevast  (+5%) is opvallend. Dit heeft te maken met de historisch lage hypotheekrente, waardoor huizenkopers ervoor kiezen om de rente langer vastzetten. Daarnaast is het verschil in rentepercentage tussen de verschillende rentevaste periodes kleiner geworden.

(Bron: De Hypotheker)

GEEN REACTIES