Steeds meer kans op lagere pensioenen in 2013

Als op 31 december niet alsnog een sterk en snel herstel optreedt, dan is de kans groot dat de aangekondigde maatregelen voor veel deelnemers per april 2013 realiteit gaan worden.

“Vandaag maakt een vijftal grote pensioenfondsen bekend hoe ze er halverwege 2012 voor staan. Het beeld dat daaruit naar voren komt stemt tot bezorgdheid. Dekkingsgraden herstellen niet in het vereiste tempo”, meldt Pensioenfederatie. “En dat geldt niet alleen voor de fondsen die vandaag hun cijfers presenteren. Bij veel andere fondsen is de situatie vergelijkbaar. Als tot aan het volgende meetmoment op 31 december 2012 niet alsnog een sterk en snel herstel optreedt, dan is de kans groot dat eerder dit jaar aangekondigde maatregelen, waaronder het verlagen van pensioenen en pensioenopbouw, voor veel gepensioneerden en werknemers per april 2013 realiteit gaan worden. Doorslaggevende factor in de komende maanden is de ontwikkeling van de rente die de fondsen moeten hanteren bij het berekenen van hun verplichtingen op korte en lange termijn.”

De komende maanden vindt op instigatie van het ministerie van SZW overleg plaats met toezichthouder DNB, de sociale partners en de pensioensector, om te bepalen of onderdelen van het toekomstige toezichtkader voor pensioenfondsen in de overgangsfase daarnaartoe in 2013 reeds kunnen worden ingevoerd. Daarbij staat voorop dat sprake moet zijn van een evenwichtig pakket maatregelen dat geen lasten eenzijdig op de schouders legt van jongere of oudere generaties. De minister wil de maatregelen in september presenteren. De Pensioenfederatie heeft al eerder gemeld, niet te verwachten dat dit pakket volgend jaar pensioenverlagingen over een breed front zal voorkomen. Als pijnlijke maatregelen op korte termijn nodig zijn om ons stelsel ook op lange termijn in stand te houden, dan moeten die worden genomen.

GEEN REACTIES