Ex-partners krijgen hun eerste UPO

De werkgroep UPO van de Pensioenfederatie en het Verbond hebben drie nieuwe best practice UPO-modellen “ex-partner” gepubliceerd.

De Pensioenwet schrijft per 2008 voor dat eens in de vijf jaar de ex-partner van de deelnemer geïnformeerd wordt over het bijzonder partnerpensioen. Uiterlijk in 2012 moeten uitvoerders deze informatie dus voor de eerste keer verstrekken. Voor deze situatie treft u op de UPO-website nu drie best practice modellen voor pensioenuitvoerders aan.

De wet stelt alleen communicatie naar de ex-partner over het bijzonder partnerpensioen verplicht. De modellen kennen echter ook de optie om over het verevende pensioen te informeren. De situatie van ‘conversie leven’ komt niet op de modellen terug, omdat die situatie van een zelfstandig pensioen wordt benaderd als slapersrecht.

De nieuwe modellen volgen het stramien van het reguliere UPO-model voor zover de daarop vermelde tekstkaders relevantie voor een ex-partner hebben.

Dat de UPO-modellen ‘ex-partner’ best practice modellen zijn, houdt in dat de informatie voor zover niet optioneel wel verstrekt moet worden maar niet per se op dit pensioenoverzicht.

Aanpassingen 2013

Naar verwachting worden in augustus de aanpassingen voor 2013 op de UPO-modellen gepubliceerd. Tevens volgt in het najaar het UPO model voor de inkomensverzekeraars.

De modellen voor ex-partners is te vinden in de rubriek ‘actieven’ op de UPO-website.

GEEN REACTIES