Standaarden All Finance Datamodel veilig gesteld

Het Verbond heeft nu de eigendomsrechten, daardoor is het zeker dat aan er niet getornd kan worden aan de standaarden.

“Per jaar worden alleen al 150 miljoen prolongaties doorgegeven via het All Finance Datamodel”, vertelt Hein Aanstoot van stichting SIVI. “En er wordt veel meer uitgewisseld via het model, van tariefaanvragen tot schademeldingen.” Maar de eigendomsrechten van het model waren nog altijd niet goed geregeld. Dat gebeurde vrijdag 21 maart: met het zetten van een handtekening is het eigendom overgedragen aan het Verbond.

Het All Finance Datamodel (AFD) is een gegevenswoordenboek, legt Aanstoot uit. “In het model zijn afspraken verwerkt over wat we met gegevens bedoelen. Daarnaast worden die gegevens voorzien van een uniek label. Op die manier kunnen verzekeraars en intermediairs, maar inmiddels ook alle schakels in de keten, geautomatiseerd gegevens uitwisselen en verwerken. Zonder menselijke tussenkomst.”

Steeds belangrijker

Verzekeraars hebben het AFD altijd samen gefinancierd, de uitvoering – onder meer het ontwikkelen en definiëren van de standaarden – lag bij SIVI, voluit het Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche. “Het intellectueel eigendom van het AFD was echter nooit goed geregeld. Terwijl het steeds belangrijker wordt dat de standaarden goed geborgd worden. Zo maken steeds meer partijen gebruik van de standaarden, ook voor afwikkeling van letselschade en fraudebestrijding.”

Logische keuze

Het SIVI blijft na ondertekening de uitvoerende partij, maar de rechten van het AFD liggen bij het Verbond. Een ‘logische keuze’, noemt Aanstoot dat. “De hele branche maakt gebruik van de standaarden. Het is goed dat de rechten daarvan liggen opgeslagen in de kluizen van het Verbond als belangenbehartiger. Nu kan de bedrijfstak er zeker van zijn dat er niet getornd wordt aan de standaarden. Anders zouden we nooit weten wie de volgende eigenaar wordt en daarvoor is het belang te groot.”

GEEN REACTIES