(Findinet) SNS breekt met intermediair en BLG met ketens

BLG levert alleen hypotheken aan adviseurs die niet aangesloten zijn bij een keten. OvFD vindt dat niet in het belang van de consument. SNS is het daarmee niet eens.

In een brief aan het met haar samenwerkende intermediair heeft SNS Bank een nadere invulling gegeven van haar merkenbeleid:

“De belangrijkste keuze is dat SNS Retail Bank per 1 januari 2012 voor de intermediaire distributie van hypotheken kiest voor één merk: BLG Hypotheken. Dit betekent dat u vanaf 15 december 2011 uitsluitend nog hypotheken bij BLG Hypotheken kunt aanvragen. Vanaf deze datum zijn SNS Hypotheken alleen nog verkrijgbaar via het landelijk netwerk van vestigingen van SNS Bank.

Daarnaast kiest BLG Hypotheken ervoor om vanaf 1 januari 2012 uitsluitend rechtstreeks samen te werken met onafhankelijke zelfstandige adviseurs die niet aangesloten zijn bij een keten.

In 2012 gaan we het hypotheekassortiment van BLG Hypotheken eenvoudiger maken, passend bij de hypotheekmarkt van de toekomst. Daarbij zal BLG Hypotheken haar dienstverlening gaan uitbreiden met sparen en verzekeren. Natuurlijk doen we dat op de manier zoals u gewend bent van BLG Hypotheken.”

OvFD: Consument gebaat bij breed assortiment

De OvFD betreurt de keuze die SNS maakt, omdat SNS hierdoor het aanbod voor ketens en serviceproviders in de toch al beperkte hypotheekmarkt nog verder beperkt. “De ketens en serviceproviders vertegenwoordigen een marktaandeel van 60% van de intermediaire hypotheekmarkt en een daaraan gerelateerd aantal consumenten die worden geadviseerd. De NMa heeft in haar sectorstudie al aangegeven dat het concurrentieproces op de Nederlandse hypotheekmarkt kwetsbaar is. De consument is gebaat bij een zo breed mogelijk assortiment van producten. Ook het SEO-onderzoek geeft aan dat als het assortiment waaruit gekozen kan worden groter is, dit zou moeten leiden tot een betere matching tussen klant en product. Het nieuwe beleid van SNS is daarom niet in het belang van een zo breed mogelijk onafhankelijk advies voor de consument.

Daarnaast elimineert SNS door haar keuze om niet langer zaken te doen met ketens en de serviceproviders ook juist de schakel die via inkoopmacht, schaalvoordeel en (kosten)efficiency gunstige inkoopprijzen kan genereren. Kortom, naar de mening van de OvFD is de strategische keuze die SNS maakt uiteindelijk niet in het belang van de consument.”

SNS: Ons assortiment is juist zo breed mogelijk

Desgevraagd laat SNS Retail Bank aan Findinet weten dat zij zich de reactie van de OvFD vanuit haar positie kan voorstellen, maar het niet met haar eens te zijn. “Sterker, ook in het nieuwe beleid blijft er voor de klant vanuit SNS Retail Bank een breed pakket aan hypotheken beschikbaar. Dat geldt via het intermediair, waarvoor BLG Hypotheken hét intermediairmerk wordt, dat bovendien wordt verbreed tot een merk voor woongerelateerde financiële producten end diensten. En dat geldt via het landelijk dekkend netwerk van SNS Winkels, waar – als enige bank – niet alleen eigen hypotheken beschikbaar zijn, maar juist ook hypotheken van andere aanbieders. Daarmee wordt precies invulling gegeven aan het punt dat de OvFD zelf aanroert, namelijk dat een zo breed mogelijk assortiment van producten beschikbaar is voor consumenten, zodat een betere matching tussen klant en product mogelijk wordt.”

Concurrent

SNS gaat niet in op de vraag waarom BLG stopt met het bedienen van de ketens. In feite geeft Ton Timmerman, directeur Advies SNS Bank, dat antwoord in het ThemaMagazine Hypotheken en Wonen (pag. 12): SNS Bank gaat de concurrentie met de bestaande ketens aan door zichzelf te ontpoppen als een adviesketen met landelijke dekking met producten van verschillende aanbieders.

GEEN REACTIES