Securitisatiemarkt bemoeilijkt hypotheekverstrekking

De uitstaande securitisaties daalden in 2011 met 4,4% tot 317 miljard, ondanks de omvangrijke nieuwe verpakkingen van leningen.

Tweederde van de securitisaties is in handen van de Nederlandse banken zelf, voornamelijk om liquiditeitsredenen. Het buitenland bezit naar schatting 30%. Op deze manier financiert het buitenland circa 13% van de Nederlandse woninghypotheken. Dat meldt De Nederlandsche Bank.

In Nederland vonden in 2011 omvangrijke interne securitisaties plaats van 74,5 miljard euro. Hierdoor resulteerde in 2011 het op twee na hoogste bedrag aan securitisaties in Nederland. Per saldo daalde het uitstaande bedrag echter met 14,6 miljard euro (-4,4%), doordat de aflossingen op bestaande securitisaties groter waren dan de nieuwe securitisaties.
Bij de externe securitisaties van woninghypotheken was in 2010 nog sprake van een lichte opleving, maar per eind 2011 lag het uitstaande bedrag ten opzichte van ultimo 2007 12% lager op 83 miljard euro (in 2011: -3%).

Mede door de haperende securitisatiemarkt wordt de financiering van banken bemoeilijkt. Dat kan een negatieve invloed hebben op de kredietverlening.

GEEN REACTIES