AOV: schade- of sommenverzekering?

Opnieuw heeft een rechterlijke instantie zich gebogen over de vraag of een arbeidsongeschiktheidsverzekering beschouwd moet worden als een schadeverzekering of als een sommenverzekering. Ditmaal oordeelde het hof Den Haag in zijn arrest van 25 mei 2010 dat het in de voorgelegde kwestie ging om een sommenverzekering. Daarmee werd het vonnis van de rechtbank Den Haag vernietigd die juist tot de conclusie was gekomen dat het een schadeverzekering betrof. Dit geeft aan hoe verschillend er nog steeds gedacht kan worden over deze kwestie, ondanks het feit dat er met betrekking tot dit vraagstuk een boekenkast is te vullen met eerdere uitspraken, commentaren en analyses.www.rechtspraak.nl/ljn.asp
In een Findiprint (een leesvriendelijke pdf) gaan we nader in op dit onderwerp.

Lees hier het volledige arrest van het Hof van 25 mei 2010.

GEEN REACTIES