Schadeverzekeringadvies en financieel advies verschillend belonen

In het visiedocument ╚Financiële dienstverlening in beweging╚ kijkt Adfiz vooruit naar 2014 en geeft de toekomstige inrichting van de financiële dienstverlening aan.

"De rol van het intermediair is om evenwicht te brengen in de relatie tussen klant en aanbieder", stelt voorzitter Bob Veldhuis in zijn voorwoord. Dat evenwicht wordt steeds meer verstoord: "Hoe groter en internationaler de aanbieders van financiële producten worden, hoe groter de afstand tot het kennis- en ervaringsniveau van de eindgebruiker wordt. Klanten bevinden zich in een ondergeschikte positie ten opzichte van de aanbieders wat betreft kennis en macht.

De kracht van het document is, dat het niet alleen de problemen schetst, maar ook oplossingsrichtingen aangeeft. Dat betreft de rol van het intermediair in het krachtenveld tussen consument en aanbieder. Maar ook doet de vereniging concrete uitspraken met betrekking tot de deskundigheid van adviseurs. Adfiz pleit voor een "fundamentele verandering van het huidige opleidingsbouwwerk met daarin een duidelijke scheiding tussen verzekeringsadvies (schade en zorg) en financieel advies (gerelateerd aan leven, dood en vermogensopbouw). Permanente educatie moet niet gecontroleerd worden met een toets, maar op basis van best practices. " Het document van AdfizDe reactie van het Verbond

Hetzelfde onderscheid tussen (schade)verzekerings- en financieel advies wil Adfiz zien in de beloningsstructuren en draagt daarvoor de volgende oplossingen aan:

  • Voor financieel advies (veelal vermogensopbouw) betaalt de klant rechtstreeks aan de adviseur. Om advies voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, mag – mits transparant voor de klant – deze beloning door de aanbieders worden geïncasseerd, tegelijk met de premie.
  • Voor verzekeringsadvies is het in het belang van de klant om, naast de mogelijkheid van directe beloning, vast te houden aan de beloning als onderdeel van de premie.
  • Geen omzetbonussen meer, noch incentives: deze zijn niet in het belang van de klant en passen in geen enkel toekomstig beloningssysteem.
  • Een transparante vergoeding van de aanbieder voor de door het Intermediair gemaakte kosten die bijdragen aan een efficiëntere en effectievere keten.

GEEN REACTIES