Ruim 70% woningbezitters lost af op het aflossingsvrije deel hypotheek

Het sentiment of het een gunstige periode is om een huis te kopen was in de historie nog nooit zo hoog.

Elk kwartaal meet de ING het vertrouwen in de woningmarkt onder potentiële starters en koopwoningbezitters. De WoonIndex stijgt in het derde kwartaal van 2014 met 4 punten naar 118. Dennis Noordervliet, directeur Hypotheken bij de ING: “Starters en koopwoningbezitters verwachten vooral een flinke stijging van de huizenprijzen. Dit kwartaal verwacht 75% een stijging ten opzichte van 68% vorig kwartaal. Dit is de hoogste score sinds 2008. Daarnaast verwacht een op de vier (was 20%) een daling van de hypotheekrente. Het aantal koopwoningbezitters dat het een gunstige periode vindt om een huis te kopen, is gestegen naar 68%, bij starters is dat zelfs ruim driekwart.“

Forse stijging van aantal koopwoningbezitters dat overweegt af te lossen

Meer dan een kwart (27%) van de koopwoningbezitters overweegt af te lossen op de hypotheek, dit was vorig kwartaal nog maar 20%. Inmiddels heeft 31% wel eens tussentijds afgelost. Noordervliet: “De meest genoemde reden om tussentijds af te lossen is dat het door de lage spaarrente financieel aantrekkelijk is geworden om af te lossen (52%). Ook geven de ondervraagden aan dat ze zo weinig mogelijk schulden willen hebben (43%). Ruim een kwart van de ondervraagden wil helemaal geen restschuld overhouden en nog eens een kwart lost af omdat zij maandelijks geld overhouden.”

Ruim 70% van de koopwoningbezitters heeft afgelost op het aflossingsvrije deel, 13% heeft afgelost op zijn spaarhypotheek en 12% op het annuïteiten leningdeel. Noordervliet: “Het is duidelijk een cultuuromslag dat koopwoningbezitters structureel tussentijds aflossen. Zij kiezen voor meer zekerheid en laten de aflossing aan het einde van de looptijd van de hypotheek niet aankomen op de toekomstige verkoopopbrengst van de woning. Wij vinden het verstandig om minimaal af te lossen tot de hypotheekschuld gelijk of kleiner is dan de woningwaarde.”

Starters blij met tijdelijke verhoging schenkingsbedrag

Vanaf 1 oktober 2013 mag € 100.000 belastingvrij geschonken worden, mist dat geld gebruikt wordt voor de aankoop, verbouwing of financiering van een huis of aflossing van de hypotheek. Noordervliet: “Iedereen mag dit jaar eenmalig maximaal een ton schenken aan zijn kinderen als ze daar bijvoorbeeld een huis mee willen kopen of hun hypotheek willen aflossen. Ook mag aan anderen dan kinderen geschonken worden. Wij verwachten dat dit jaar nog optimaal gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.”

Ruim de helft van de starters vindt vooral de hoogte van het bedrag dat geschonken mag worden goed aan deze regeling. Bijna 40% van de koopwoningbezitters, vindt naast het bedrag, ook het ontbreken van de leeftijdsgrens van 40 jaar goed aan deze regeling. Dat er niet alleen geschonken mag worden aan familie wordt door de ondervraagden ook als positief ervaren.

Om huizenbezitters meer inzicht te geven of het gunstiger is om af te lossen of verder te sparen, introduceerde ING vorig jaar de Afloswijzer. Inmiddels hebben 74.898 bezoekers de Afloswijzer helemaal ingevuld.

Daarvan kregen 66.659 het advies om af te lossen en voor 8239 is het slimmer om te blijven sparen.

GEEN REACTIES