Risicoprofiel securitisaties afhankelijk van kwaliteit

De Jager is met het Verbond van mening dat het risicoprofiel van RMBS afhankelijk is van de kwaliteit van het onderpand: de onderliggende hypotheken. Dat schrijft de minister naar aanleiding van het position paper van het Verbond van Verzekeraars ’Financiering Nederlandse woningmarkt onder druk’ (zie ook: Securitisatie moet niet leiden tot onnodig kapitaalbeslag).

“Wanneer in het kader van de eenvoud alle RMBS op dezelfde voet behandeld worden, dan geeft dit ongewenste externe effecten. Nederland pleit er daarom in de Solvency II onderhandelingen voor om aan verzekeraars voor het in de boeken hebben van RMBS vergelijkbare kapitaaleisen op te leggen als voor het in de boeken hebben van covered bonds, voor zover deze RMBS van hoge kwaliteit zijn.”
Nederland pleit ervoor dat in de liquiditeitsbuffers gekeken wordt naar de liquiditeitswaarde van de instrumenten en niet of aan het instrument het covered bond of RMBS labeltje hangt, aldus de minister.

“Zoals u ook in uw brief aangeeft”, schrijft de minister aan het Verbond, “speelt het negatieve imago van RMBS ons parten. Om dit negatieve imago adequaat te adresseren is het van belang dat de securitisatiemarkt meer gestandaardiseerd en transparant wordt. Ik ben dan ook blij om te horen dat het Verbond van Verzekeraars het initiatief van het Holland Financial Centre ondersteunt.”

GEEN REACTIES