Rien Eyzenga: Verzekeraars willen zelf aan het stuur

Rien Eyzenga van Eyzenga Risicobeheer in Nijmegen heeft in open brieven aan het Verbond van Verzekeraars en minister De Jager fel uitgehaald naar het CAR-systeem. "De Nederlandse consument bepaalt namelijk al jaren zelf met wie hij zaken doet en op grond waarvan. Hij heeft een enorme keuzevrijheid: direct writers, volmachten, loondienstorganisaties, banken, en onafhankelijke intermediairs. En bij de meeste keuzes heeft hij bovendien de zekerheid, niet geconfronteerd te zullen worden met declaraties achteraf, omdat de kosten voor de intermediaire ondersteuning reeds verrekend zijn als onderdeel van de premie. Daarmee heeft iedere consument die dat wil toegang tot professioneel advies. Anders dan u suggereert is de Nederlandse consument dus wel degelijk ‘full in control’.

CAR doorbreekt dat volledig."

"Als eerste wordt helaas met geen woord gerept over een oplossing voor het wegvallen van de beloning die wij voor u verrichten (ook dat is in de premie verweven). Maar belangrijker nog is het feit, dat u met CAR grote groepen consumenten de mogelijkheid gaat ontnemen laagdrempelig advies in te winnen. Niemand, die deze consumenten straks nog kan behoeden voor verkeerde keuzes. En niemand, die deze consumenten kan ondersteunen in hun overleg om een schadevergoeding te kunnen verkrijgen. Ik kan helaas geen andere conclusie trekken, dan dat met CAR juist u achter het stuur komt. En dat de rol van de consument volledig zal zijn uitgespeeld."

In zeven punten illustreert Eijzenga zijn stelling dat de rol, die verzekeraars zichzelf nu toe lijken te dichten, die van beschermer van consumentenbelangen, haaks staat op de realiteit.

GEEN REACTIES