Reputatieschade: moeilijkste risico om te beheersen

92% van de bedrijven vindt het moeilijker om reputatierisico’s te beheersen, dan de tastbare risico’s.

Voor 4 van de 5 bedrijven is hun imago wel hun belangrijkste ‘asset’.

Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van ACE Group onder risk managers, chief financial officers en andere senior managers van 650 bedrijven in 15 landen, waaronder de Benelux-landen.

Bedrijven vinden het moeilijk om reputatierisico te managen, onder andere omdat reputatieschade vele oorzaken kan hebben. Het is bovendien moeilijk om reputatierisico te definiëren: is het een aparte risicocategorie of enkel het effect van andere risico’s? Daar blijft discussie over. Ook stelt 68% van de bedrijven dat informatie en advies over het managen van reputatierisico’s moeilijk te vinden is. Tot slot is reputatierisico moeilijk meetbaar: zo vindt 77% van de respondenten het moeilijk om de financiële impact van reputatierisico’s voor hun bedrijf te kwantificeren.

Oorzaken reputatieschade

Slechte werkomstandigheden zijn voor verreweg de meeste onderzochte bedrijven (41%) de belangrijkste potentiële oorzaak van reputatieschade. Dit geldt zelfs voor 50% van de bedrijven uit de Benelux. De instorting van de kledingfabriek in Bangladesh laat zien welke gevolgen zo’n tragische gebeurtenis heeft voor de reputatie van kledingmerken hier. Daarnaast is de verhoogde focus op fraude en corruptie voor 36% van de Europese en voor 47% van de Benelux-bedrijven een belangrijke factor.

Impact sociale media beperkt

Slechts 17% van de bedrijven in de Benelux vindt dat sociale media het risico op reputatieschade hebben vergroot. Op Europees niveau geldt dit voor een kwart van bedrijven. Dat is een verrassende uitkomst, gezien de impact van sociale media op met name de snelheid waarmee een reputatiecrisis zich kan voltrekken.

Het rapport geeft drie stappen waarmee bedrijven de beheersing van hun reputatierisico’s kunnen verbeteren:

1. Meet de externe perceptie van uw organisatie. Reputatie wordt bepaald door de perceptie van een brede groep externe belanghebbenden, zoals klanten, media en toezichthouders. Het meten van de reputatie hoeft niet altijd kostbaar te zijn, maar het vereist wel commitment.
2. Zorg voor een reputatieperspectief. Effectieve beheersing van traditionele risico’s is de basis: daarmee kunnen veel reputatie-issues voorkomen worden. Identificeer de minder voor de hand liggende reputatierisico’s met een multidisciplinaire aanpak, waarbij de CEO, PR-specialisten en verschillende sleutelfiguren in het bedrijf betrokken zijn.

3. Zorg voor effectief crisismanagement. Het gebeurt maar al te vaak dat reputatieschade niet ontstaat door een incident zelf, maar door hoe het bedrijf daarop reageert. Goed crisismanagement is dus cruciaal.

“Reputatierisico’s zijn niet nieuw, maar ze zijn nog nooit zo prominent en urgent geweest als nu, zoals een blik op de krantenkoppen van een willekeurige dag wel laat zien,” aldus Ron Verhulsdonck, Country President Benelux bij ACE. “De toenemende internationalisering van bedrijven is daarbij een factor: leveringsketens worden complexer en het is moeilijk om overal dezelfde kwaliteitsstandaarden te hanteren. Ook strengere wet- en regelgeving én scherper toezicht op naleving daarvan is een factor voor bedrijven.”

“Verzekeringen zijn geen wondermiddel als het gaat om reputatierisico’s,” vervolgt Verhulsdonck. “Maar ik geloof wel dat verzekeraars en makelaars veel kunnen doen om hun klanten bij dit risico te helpen. Zo kunnen zij meer holistische oplossingen ontwikkelen, die ook voorzien in de inschakeling van crisis- en communicatie-experts. En zij kunnen helpen om de meer traditionele risico’s beter te managen, zodat bedrijven de kans op reputatieschade beperken.”

GEEN REACTIES