Regresverbod BBr geldt niet voor 5% niet-Verbondsleden

Wanneer de buurman (professioneel loodgieter) loodgieterswerkzaamheden aan het dak van verzekerde verricht, breekt brand uit. Univé keert als brandverzekrraar van verzekerde de schade uit en neemt regres op de buurman omdat die dakdekkerswerkzaamheden onvoldoende oordeelkundig heeft uitgevoerd. De dakdekkende buurman en zijn aansprakelijkheidsverzekeraar Reaal weigeren te betalen omdat Univé gehouden is aan het regresverbod ten aanzien van particulieren in de Bedrijfsregeling Brandregres 2000 (BBr).

Univé was op het moment van de brand nog geen lid van het Verbond van Verzekeraars en stelt dat zij daarom niet aan de bedrijfsregeling was gebonden. De loodgieter brengt daar tegen in dat de redelijkheid en billijkheid eisen dat Univé overeenkomstig de BBr moet handelen.

Het hof wil aannemen "dat goede redenen bestaan voor de brandregresregeling die in de BBr is neergelegd en dat het gewicht van de belangen die de aangesloten brandverzekeraars met die regeling willen dienen groot is. " Maar aan de andere kant, zegt het hof er niet van overtuigd te zijn dat de brandregresregeling van zodanige betekenis is dat Univé de juridisch afdwingbaar maatschappelijke plicht heeft om zich van regres te onthouden."

Daarbij komt dat, naar tussen partijen onbestreden vast staat, een niet onaanzienlijk gedeelte van de brandverzekeraars (ten minste ongeveer 5%) niet is aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars, zodat niet kan worden gesproken van een zo breed gedragen opvatting die inhoudt dat brandregres op particulieren achterwege dient te blijven", aldus het hof.

Het volledige arrest

GEEN REACTIES