Regeling eind- en toetstermen 2014 in Staatscourant

De eind- en toetstermen voor examens in de financiële dienstverlening zijn vastgesteld. Het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk treedt 1 januari 2014 in werking.

In het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk dienen klantmedewerkers die zich binnen de financiële onderneming bezighouden met ‘adviseren’ hun vakbekwaamheid aan te tonen door middel van een diploma. Ook feitelijk leidinggevenden die onder verantwoordelijkheid en voor rekening van de (onder)gevolmachtigde agent werken, dienen in bezit te zijn van een diploma.

In de artikelen 7 en 8 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft is bepaald welke diploma’s in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk gaan gelden en uit welke modules de verschillende diploma’s zijn opgebouwd. Een diploma wordt afgegeven indien de modules voor dat desbetreffende diploma met goed gevolg zijn afgerond. Er zijn 11 modules, te weten

 • basis,
 • consumptief krediet,
 • schadeverzekeringen particulier,
 • schadeverzekeringen zakelijk,
 • vermogen,
 • inkomen,
 • hypothecair krediet,
 • pensioenverzekeringen,
 • volmacht algemeen,
 • volmacht schade extra en
 • volmacht overig.

Zorgverzekeringen

Naar aanleiding van de consultatiereacties is besloten een aparte module zorgverzekeringen te ontwikkelen. Om die reden is pas op een later tijdstip met de ontwikkeling van de module gestart. Naar verwachting zal deze module in het tweede kwartaal van 2013 gereed zijn. Deze regeling zal vervolgens worden aangevuld. Er is voor gekozen om de eind- en toetstermen van de overige modules wel al nu te publiceren, zodat financiële dienstverleners en opleidingsinstituten in staat worden gesteld tijdig van de nieuwe vakbekwaamheidseisen kennis te nemen en daarop te anticiperen.

In deze regeling worden de nieuwe eind- en toetstermen uiteengezet die in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk gaan gelden. De toetstermen vormen een concretisering van de eindtermen, waaraan bij de ontwikkeling van de examenvragen voor de verschillende modules moet worden voldaan. Voor de verschillende modules wordt in bijlage 1 tot en met 11 van de regeling voor elke eindterm aangegeven wat de toepasselijke toetstermen zijn. Bij elke toetsterm staat aangegeven op welk niveau de toetsterm door de examenkandidaat beheerst moet worden. Hiervoor worden de volgende codes gebruikt:

K (=Kennis),

B (=Begrip),

V (=Vaardigheid) of

C (=Competentie).

Deze letter staat voor het niveau waarop de toetsterm moet worden beheerst. Dit noemt men de taxonomie. Zo bestaat bijvoorbeeld de taxonomiecode kennis uit reproduceren, herkennen en/of de strekking kunnen aangeven van begrippen, relaties en definities.

Overgangsregeling

Financiële dienstverleners die op 31 december 2013 voldoen aan de vakbekwaamheidseisen hebben van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2015 de tijd om aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen te voldoen. Datzelfde geldt voor personen die op 31 december 2013 beschikken over een geldig diploma. Ook zij hebben de tijd tot en met 30 juni 2015 om aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen te voldoen. Dat kan in de vorm van een inhaalprogramma. De PE periode 2011–2012 wordt met één jaar verlengd tot en met 31 december 2013. Dit betekent dat bestaande diplomahouders tot en met 31 december 2013 de tijd hebben om aan hun PE verplichting te voldoen. In het jaar 2013 kunnen nog steeds vakbekwaamheidsdiploma’s worden behaald en zal examinering plaatsvinden conform de eind- en toetstermen van het ‘oude’ vakbekwaamheidsbouwwerk.

De examinering van het inhaalprogramma wordt gecombineerd met de examinering van de PE.

Zie ook de editie ‘Bgfo 2013 met praktische uitleg van de nieuwe regels’ van het Findinet pdf-magazine Branche in Beweging.

GEEN REACTIES