Rechter houdt geen rekening met voorbehoudclausule op UPO

Ondanks de standaardclausule in de UPO mag de pensioengerechtigde afgaan op de juistheid van de verstrekte pensioenoverzichten. ´Dit pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend.´ Ondanks deze standaardclausule in de UPO mag de pensioengerechtigde afgaan op de juistheid van de verstrekte (nabestaanden)pensioenoverzichten. Dit oordeelde de Rechtbank Rotterdam.

In het kort komt het er in deze zaak op neer dat een man gaat scheiden van zijn echtgenote. Deze heeft tot dat moment een nabestaandenpensioen opgebouwd. De man hertrouwt en vanaf dat moment bouwt de nieuwe echtgenote nabestaandenpensioen op. De ex-echtgenote overlijdt en de man neldt dat aan het pensioenfonds. Jaarlijks krijgt hij een pensioenoverzicht waarin ook de opgeboude waarde van het nabestaandenpensioen is vermeld.  Na acht jaar komt het pensioenfonds erachter dat ten onrechte de vervallen rechten van de overleden ex echtgenote in het nabestaandenpensioen waren meegeteld en past het pensioenoverzicht aan.

De pensioengerechtigde ging hiermee niet akkoord en stelde met succes dat hij mocht afgaan op de juistheid van de gedurende 8 jaar nadien jaarlijks verstrekte (nabestaanden)pensioenoverzichten. Dat er vanaf de invoering van het UPO door het pensioenfonds een voorbehoud clausule wordt gehanteerd "maakt het oordeel niet anders", aldus de kantonrechter.

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES