Pensioenregister vanaf 6 januari live

Vanaf 6 januari 2011 is het pensioenregister in te zien op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. Er ontstond misverstand over deze datum omdat de wetswijziging met betrekking tot het register pas in maart of april in de Staatscourant wordt gepubliceerd. De wijzigingen die nodig zijn voor het adequaat functioneren van het pensioenregister, zullen om die reden terugwerkende kracht krijgen tot en met 1 januari 2011.

Introductie

De website zal formeel door burgers kunnen worden geraadpleegd vanaf begin 2011. De officiële lancering zal plaatsvinden op 6 januari 2011. Het geheel wordt omlijst door een persconferentie. De campagne bestaat onder meer uit televisiecommercials, radiocommercials, internetcommercials en advertenties in vakbladen, gericht op het genereren van bekendheid met de naam en inhoud van de website mijnpensioenoverzicht.nl. Verder biedt de campagne mogelijkheden aan pensioenuitvoerders om deze te integreren in hun eigen communicatieactiviteiten.

Het totale richtbedrag voor de publiekscampagne voor geheel 2011 is 1.300.000 euro. Dit komt voor rekening van pensioenuitvoerders en de Sociale verzekeringsbank.

De onderdelen van het wetsvoorstel waarmee de artikelen betreffende het pensioenregister beboetbaar worden krijgen geen terugwerkende kracht. Bepalingen kunnen niet met terugwerkende kracht beboetbaar worden. Voor de periode vanaf 1 januari 2011 tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel, naar verwachting maart of april 2011, zal geanticipeerd worden op de voorgestelde wetgeving. De toezichthouders zijn hiervan op de hoogte gesteld en zijn gevraagd hiermee rekening te houden.

GEEN REACTIES