Reactie AFM

De AFM onderschrijft in haar reactie zowel de positieve als de kritische hoofdconclusies van de Commissie Scheltema over het door de AFM op DSB Bank uitgeoefende toezicht. De AFM kan zich ook vinden in de aanbevelingen van de Commissie ten aanzien van de aanpassingen in toezichttaken. De toezichthouder zal bij de aanpassingen van regelgeving en toezicht nauw samenwerken met het ministerie van Financiën en DNB.

"Wij zijn het met de Commissie Scheltema eens dat de AFM aan snelheid kan en moet winnen. De AFM is sinds 2008 bezig met een verbeterprogramma waarin snellere signalering van risico&acutes en strakkere beheersing van doorlooptijden hoog op de agenda staan.
Daarin zijn de laatste twee jaar grote stappen gezet, zoals ook blijkt uit de verviervoudiging van formele handhavingmaatregelen in die periode. De AFM beseft dat op onderdelen verdere verbetering van de slagvaardigheid nodig is. De AFM kan – zoals de Commissie aangeeft – de grootste problemen uit de markt halen, ook voordat toezichtsnormen, na overleg met marktpartijen, zijn verfijnd."

GEEN REACTIES