Rabobank compenseert mkb bij rentederivaten

Rabobank start als assurantiemakelaar

Rabobank sluit zich aan bij het herstelkader van de Derivatencommissie. Rabobank neemt hiermee haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een snelle oplossing van dit dossier. 

Wiebe Draijer, voorzitter van de raad van bestuur: “Rentederivaten voorzien in een behoefte om renterisico af te dekken. Toch is dit in het verleden niet altijd goed gegaan. We zullen de herbeoordeling van de rentederivatencontracten aanpakken op een manier die men mag verwachten van een coöperatieve maatschappelijke bank. Door ons aan te sluiten bij dit kader laten we een slepend onderwerp uit het verleden als sector achter ons. ”

Het herstelkader heeft betrekking op circa 9.000 zakelijke klanten van Rabobank, met samen ongeveer 11.000 derivatencontracten, iets meer dan 1% van de in totaal 800.000 zakelijke klanten. De herbeoordeling van deze contracten heeft veel vertraging opgelopen. De implementatie van het nieuwe herstelkader en de bijbehorende herbeoordeling zal naar verwachting nog tot medio 2017 nemen. Klanten met een rentederivaat zullen hierover persoonlijk worden geïnformeerd.

Het besluit om het herstelkader van de Derivatencommissie te volgen betekent dat Rabobank een extra voorziening neemt van naar verwachting EUR 500 miljoen, die wordt verantwoord in de resultaten van het eerste halfjaar van 2016.

(Bron: Rabobank)

GEEN REACTIES