Prijzen voor TAF, Scildon, Nationale Nederlanden en ASR op Adfiz-bijeenkomst

Prijzen voor TAF, Scildon, Nationale Nederlanden en ASR op Adfiz-bijeenkomst
© Andrzej Rembowski, Pixabay

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van brancheorganisatie Adfiz zijn de prijzen uitgereikt van het vernieuwde Adfiz-prestatieonderzoek. Voorzitter Roger van der Linden riep in zijn speech aanwezigen op om nu echt werk te maken van vooruitgang in de sector.

Binnen het Prestatieonderzoek zijn vier categorieën onderscheiden. Winnaar binnen het thema Ketenefficiency is TAF met de Maatwerk ORV. Deze verzekeringsoplossing versnelt de aanvraag voor klanten met een verhoogd medisch risico. Als een overlijdenrisicoverzekering niet kan worden geaccepteerd om medische redenen, dan wordt de aanvraag automatisch voorgelegd aan De Hoop, een Nederlandse herverzekeraar die gespecialiseerd is in het verzekeren van mensen met een verhoogd medisch risico. Er hoeft geen nieuwe aanvraag ingediend te worden, en de klant hoeft niet opnieuw een gezondheidsverklaring in te vullen of aanvullende informatie aan te leveren.

Winnaar in de categorie Klantbelang is Scildon met de Huurverzekering. Dit product biedt een oplossing voor de situatie dat na overlijden van een huurder er maandelijks een financieel tekort ontstaat waardoor de huur niet meer kan worden betaald. Andere doelstelling van dit product is bewustwording bij huurders creëren dat ze risico lopen in geval van een overlijden. Ook draagt het initiatief bij aan de bewustwording van financieel adviseurs om deze problematiek met klanten te bespreken.

Winnaar in de categorie Verzekerbaarheid is Nationale-Nederlanden met de dekking voor het opruimen van zonnepaneeldeeltjes. Het is nu vaak onduidelijk wie moet betalen voor het opruimen van (on)verbrande resten van zonnepanelen. Door deze dekking toe te voegen aan de milieuschadeverzekering biedt NN duidelijkheid. Doordat hiervoor geen extra premie in rekening wordt gebracht, krijgen alle klanten met een bestaande milieuschadeverzekering deze dekking gratis.

Winnaar in de categorie Duurzame ontwikkeling is A.S.R. met het platform Duurzaam wonen, dat tips en ervaringen biedt om huis en tuin te verduurzamen.

Innovatie

Voorafgaand pleitte Adfiz-voorzitter Roger van der Linden er in zijn nieuwjaarsspeech voor om nu écht te komen tot innovatie, duurzame vooruitgang en samenwerking. “Het essentiële van vooruitgang is vooruit te willen. En dat vraagt om visie, vertrouwen
en leiderschap.” Verder riep hij – opnieuw – op dat we moeten “stoppen met advies kleiner te maken dan het is, en met suggereren dat je het als consument allemaal makkelijk zelf kunt.”

De overheid ontving de gebruikelijke sneren vanwege de regeldruk en “het steeds opnieuw toetsen van al eerder getoetste kennis”. En ook: “het beestje – dienstverleningsdocument – een andere naam geven – vergelijkingskaart – gaat er echt niet voor zorgen dat consumenten die het oude document al niet lazen de nieuwe kaart nu wél gaan lezen.”

Aanbieders ten slotte moeten “hun data delen zodat adviseurs op het juiste moment met het juiste verhaal bij de klant kunnen aankloppen”. Ook moeten ze “gaan beseffen dat bij een markt en maatschappij in transitie ook hoort dat oude regels en gewoonten moeten worden afgebroken omdat ze nieuw gedrag juist in de weg zitten.“

Bron: Adfiz

GEEN REACTIES