Premiebeleid verzuimverzekeringen transparanter

© Pixabay

Kleine en middelgrote werkgevers krijgen in de offertefase meer duidelijkheid over de premieopbouw van verzuimverzekeringen zodat ze niet geconfronteerd
worden met onverwachte premiestijgingen bij een ziektegeval. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en het Verbond van Verzekeraars hebben hierover afspraken gemaakt.

Met name kleine en middelgrote werkgevers verzekeren zich tegen de loondoorbetalingsverplichting via een verzuimverzekering. Kleine werkgevers krijgen in de praktijk gemiddeld genomen echter zelden te maken met langdurig zieke werknemers. Dit betekent ook dat zij beperkte expertise opdoen in het begeleiden van een langdurig zieke werknemer. Voor het overgrote deel sluiten werkgevers daarom brede ‘ontzorgende’ polissen waarbij ook dienstverlening en advies is inbegrepen.

In sommige gevallen is de premie voor een verzuimverzekering grotendeels gebaseerd op het eigen schadeverleden. Dat heeft tot gevolg dat de premie kan dalen als over een langere periode geen uitkeringen worden gedaan. Maar de schaduwzijde is dat langdurige uitval van een werknemer in een klein bedrijf vervolgens kan zorgen voor een onverwacht grote premiestijging. Een verzekering waarbij de premie gebaseerd is op een combinatie van factoren, waaronder bijvoorbeeld sectorale gegevens, heeft gemiddeld genomen een stabieler premieverloop.

Volgens minister Lodewijk Asscher zorgt het convenant voor meer transparantie, waardoor werkgevers bewuster en geïnformeerder voor een verzuimverzekering kunnen kiezen en niet langer te maken zullen krijgen met onverwachte premiefluctuaties. De afspraken worden uitgewerkt in bindende zelfregulering die per 1 januari van kracht wordt voor leden van het Verbond.

(Bron: Verbond)

GEEN REACTIES