PPI’s bewijzen hun bestaansrecht

In het vierde kwartaal van 2014 is het beheerd vermogen van de premiepensioenstellingen uitgekomen boven de miljard euro-grens.

Het totaal beheerd vermogen bedroeg ultimo 2014 1.241 miljoen euro, terwijl aan het begin van dat jaar de stand nog 512 miljoen euro aangaf.

Dit blijkt uit de statistieken van DNB. De eerste meting van DNB was in het tweede kwartaal van 2012. Toen bedroeg het beheerd vermogen 113 miljoen euro.

De start van de PPI’s was voorzichtig in dat jaar. Vandaar dat stemmen opgingen dat de er teveel instellingen visten in een te kleine vijver. Intussen zijn er 13 organisaties op dit terrein actief, die de voorzichtige groei begin 2014 zagen omslaan in een forse toename van het aantal partijen dat zich bij een premiepensioeninstelling aansloten.

Cynici wijzen erop dat een vermogen van ruim een miljard in de pensioenwereld een druppel op de gloeiende plaat is. Als we dit bedrag afzetten tegen het totaal gespaarde pensioenkapitaal is dat inderdaad het geval. Maar niet vergeten mag worden dat het grootste deel van het pensioenkapitaal vast zit bij verplichtgestelde fondsen. Mocht de grote verplichtstelling in het nieuwe stelsel verdwijnen of doorgaan in een mildere variant, dan ontstaat een nieuwe situatie. En het ziet ernaar uit dat – gezien de huidige groei in de ‘vrije’ pensioenmarkt – dat premiepensioeninstellingen daarin een belangrijke rol kunnen gaan spelen.

Jan Aikens

GEEN REACTIES