Position paper pensioenkoepels voor nieuwe regeerperiode

De drie pensioenkoepels VB, UvB en OPF hebben een position paper naar de pensioenwoordvoerders en de programmacommissies van de politieke partijen gestuurd met hun pensioenwensen voor het nieuwe kabinet.De koepels benadrukken het belang van een toekomstbestendig pensioenstelsel. De sector heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid, waarbij een bestendige lijn in kabinetsbeleid en wetgeving een belangrijke randvoorwaarde is.In het position paper wordt een aantal aspecten uitgelicht, zoals de handhaving van de verplichtstelling, het maximum fiscaal gefacilieerd pensioen en communicatieverplichtingen. Verder vragen de koepels aan de overheid om zich terughoudend op te stellen als er keuzes moeten worden gemaakt over veranderingen in pensioenregelingen. Download hier het position paper

GEEN REACTIES