Dietvorst over vijf pensioenpijlers

Dietvorst voegt aan de drie traditionele twee nieuwe pensioenpijlers toe: het menselijk kapitaal en het zelf gespaarde vermogen. Tijdens de Pensioen Expeditie georganiseerd door Eureko Academy Life & Pensions, gaf prof dr Gerrie Dietvorst een presentatie onder de titel ´Van drie naar vijf pensioenpijlers´.

Dietvorst voegt aan de drie traditonele twee nieuwe pijlers toe: De vierde pijler is het menselijk kapitaal, het vermogen om na de reguliere pensioendatum flexibel. Onder de vijfde pijler verstaat hij het zelf gespaarde vermogen.

Als voorbereiding op zijn presentatie schreef Dietvorst een artikel waarin hij het vijfpijlersysteem uitgebreid behandelt.

Het thema ´van 3 naar 5 pensioenpijlers´ is voortgekomen uit diverse brainstormsessies, georganiseerd en gefaciliteerd door de Eureko Academy Life & Pensions. Tijdens deze sessies wordt op een interactieve, creatieve manier naar uitdagingen gekeken door experts binnen Achmea en netwerkrelaties, die affiniteit hebben met het specifieke onderwerp. In dit geval is gewerkt met pensioenexperts van binnen en buiten Achmea, waaronder Gerry Dietvorst.

De kracht van de vijf pijlers

Dietvorst meent dat de kracht van de vijf pijlers in de volgende elementen zit:

  • Er is meer vermogen dan men denkt. Dat geeft rust. Als men op deze integrale manier naar de (financiële) toekomst kijkt, blijkt er meer zekerheid te zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Het beter benutten van het menselijk kapitaal door flexibel in deeltijd door te werken is maatschappelijk en persoonlijk gezien winst. De eigen woning zal voor velen een extra pensioenbuffer zijn.

  • Niet alle eieren in één mandje. Een belangrijk voordeel van het sparen in de vijfde pijler is dat men niet alle eieren in één mandje legt en men zelf het beheer heeft over het spaargeld. Van belang daarbij is natuurlijk dat men aan risicospreiding doet en de beleggingsmix tijdig aanpast aan de levensfase.
  • Meer flexibiliteit. De grootste kracht van zowel de vierde en de vijfde pijler is de flexibiliteit en de zeggenschap. Wat betreft de vierde pijler kan men zelf in zekere mate bepalen hoeveel, waar en wanneer men betaald werk verricht. Dat men daarmee niet altijd meer pensioen opbouwt zal niet het hoofddoel zijn. Voor zover het vermogen in de vijfde pijler niet besloten ligt in de eigen woning kan men er in beginsel vrijelijk over beschikken.

GEEN REACTIES