Politiek aan zet in toekomst pensioenstelsel

© SER

Nu de SER de verdiepingsstudie over de toekomst van het pensioenstelsel heeft gepubliceerd, is de politiek aan zet. Daadkracht is geboden, luidt de oproep in de sector.

Ook klonk er enige teleurstelling door in de reacties dat de SER de transitie niet nader heeft uitgewerkt. De Pensioenfederatie: “De SER heeft nog geen definitieve keuze gemaakt, en de pensioenfondsen verenigd in de Pensioenfederatie hebben dat evenmin. Maar de keuze is nu versmald tot twee varianten. De komende tijd gaat de Pensioenfederatie verder onderzoeken welke variant het best aansluit bij de geformuleerde uitgangspunten en wordt gewerkt aan het beantwoorden van de nog openstaande vragen. Die spitsen zich voor een belangrijk deel toe op de kwestie van de transitie. De vraag daarbij is hoe we op een haalbare en eerlijke manier over kunnen stappen van het huidige stelsel naar een nieuwe pensioenvorm. Voor het eind van dit jaar wil de Pensioenfederatie een antwoord op die en andere vragen hebben geformuleerd en een keuze hebben gemaakt voor een van de twee varianten die nu nog op tafel liggen. Dan kan snel worden begonnen met het neerzetten van een alternatief naast de bestaande uitkeringsovereenkomst.”

Volgens het Verbond is het nu zaak dat politiek Den Haag de discussie over een nieuw en houdbaar stelsel met kracht voortzet, temeer omdat de huidige regelingen vanwege de lage rente en verslechterde dekkingsgraden stevig onder druk staan.

Klaas Knot, president DNB, uitte bij het PBM-symposium over de toekomst van het pensioenstelsel de boodschap dat een nieuw pensioencontract de tekorten die al zijn ontstaan niet zal wegnemen. “Een nieuw pensioencontract kan wel het vertrouwen in het pensioenstelsel weer vergroten. We moeten streven naar een snelle overgang naar zo’n nieuw contract. We kunnen niet het risico nemen dat de tekorten verder oplopen. Dit zal het vertrouwen verder ondermijnen. En een transitie naar een nieuw stelsel steeds verder bemoeilijken.”

Bergamin Pensioenrechtadvies spreekt in reactie op de SER-verkenning de hoop én verwachting uit dat Klijnsma de signalen uit de samenleving ter harte neemt en de hoognodige herziening een urgentere positie op de agenda geeft.

(Bron: Verbond, Pensioenfederatie, SER, DNB, Bergamin Pensioenrechtadvies)

GEEN REACTIES