Politie reageert met hoogste prioriteit op geverifieerd alarm

Vanaf 1 januari 2011 gaat de Nederlandse politie met de hoogste prioriteit reageren op geverifieerde inbraakalarmen. Geverifieerde alarmen vanuit objecten in het land kunnen vanaf dat moment rekenen op de volle politie-aandacht en op de inzet binnen 10 minuten (stedelijk gebied) tot maximaal 15 minuten (landelijk gebied).

Politie-inzet is schaars en met deze gerichte aanpak loopt de pakkans op, afhankelijk van de verificatie-techniek tot wel 50%. Dit betekent dat iedere tweede politie-inzet een heterdaad zal opleveren.

De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven (MCB) 2009 stelt dat de preventieve werking van alarmsystemen zeer effectief is: in de laatste vijf jaar is het aantal inbraken in bedrijven met 26% gedaald en in enkele sectoren zelfs met 45%. De politie is ook zeer te spreken over de aanzienlijke investeringen die het bedrijfsleven en particulieren reeds hebben gedaan. De pakkans ligt echter laag en kan dus beter.
Verificatie van alarmen zal leiden tot wel 50% kans op een heterdaad.De aanzienlijke jaarlijkse kosten voor eigenaren van alarmsystemen voor een zorgvuldige verificatie kunnen door een eenmalige investering in technische of organisatorische aanpassingen binnen één tot twee jaar worden terugverdiend. Als deze aanpassingen zijn uitgevoerd resulteert dit in het feit dat de politie met hoogste prioriteit naar het object uitrukt. Dat wil zeggen dat de politie door heel Nederland binnen maximaal 15 minuten ter plaatse is.

GEEN REACTIES