‘Pensioenuitkomsten bij DC-regelingen worden overschat’

Beleggingsfondsen en pensioenuitvoerders zijn nog niet transparant over de inhouding van kosten, en bieden vaak te optimistische vooruitzichten.

Dat schrijft pensioenadviesbureau LCP Nederland in haar rapport TERzake(n) 2011. LCP vergelijkt de beleggingsfondsen die gebruikt worden bij Nederlandse DC-regelingen en de vermogensbeheerkosten die onttrokken worden door de pensioenuitvoerders. Het rapport analyseert de Total Expense Ratio (TER) en de beleggingsrendementen van zes Nederlandse verzekeraars en twee Premie Pensioen Instellingen (PPI’s). In het rapport wordt een nieuwe maatstaf geïntroduceerd, de TER+, die alle beleggingskosten bevat die mogelijk niet allemaal in de traditionele TER zitten, zoals de vermogensbeheerkosten van de pensioenuitvoerder.

Evert van Ling, partner bij LCP en auteur van het rapport zei: "We hebben de TER+ geïntroduceerd om deelnemers inzicht te geven in de totale beleggingskosten die van toepassing zijn op hun toekomstige pensioenuitkeringen. Dit is bijzonder belangrijk, omdat hogere kosten kunnen resulteren in substantieel lagere pensioenen voor de deelnemers."

"Een kwart van de beleggingsfondsen die geanalyseerd zijn in het rapport van LCP had een TER+ van 1,0% of meer. Om dit in perspectief te zetten, een TER+ die 0,5% hoger is kan leiden tot een vermindering van het uiteindelijke pensioen tussen 3% en 11%, afhankelijk van het aantal jaren dat de deelnemer nog heeft tot zijn pensioendatum."

 "Het rapport van dit jaar toont ook dat de gegevens die momenteel door pensioenuitvoerders gehanteerd worden ter vaststelling van de bereikbare pensioenuitkeringen, zoals die op de Uniforme Pensioenoverzichten staan, een te optimistisch beeld geven.

Hierdoor denken wij dat deelnemers tot wel 25% minder pensioen kunnen ontvangen dan ze verwachten."

Enkele statements uit het rapport:

  • De fiscale premiestaffels leiden tot niet realistische pensioenverwachtingen
  • UPO’s geven te optimistisch beeld
  • PPI’s zetten druk op de kosten van vermogensbeheer
  •  PPI’s kennen geen lang-leven bonus toe
  •  Informatie over kostencompensatie vertraagd
  • Pensioenuitvoerders zouden de TER+ moeten communiceren
  • Pensioenen flink lager door ontbreken aankoopkosten in staffel.
  • Verwacht pensioen op UPO zou moeten worden gebaseerd op voorgeschreven aankooptarieven
  • Ook bij verzekerde regelingen zou gestreefd moeten worden naar kostentransparantie

GEEN REACTIES