Pensioenregister nog niet volmaakt

Vraag: wat doet Nederland op een zondagavond om 21.00 uur? Het antwoord is kennelijk: massaal de pensioengegevens uitpluizen, want ook op dat moment is het pensioenregister onbereikbaar. De op 6 januari door minister Kamp ‘geopende’ website Mijnpensioenoverzicht.nl leek vanaf het begin een doorslaand succes. Het pensioenbewustzijn bij de gemiddelde Nederlander is kennelijk vele malen groter dan bezorgde pensioenuitvoerders altijd dachten. Vanaf het begin is de website door grote drukte onbereikbaar. Kennelijk is er iets anders met de server aan de hand, want het ligt niet voor de hand dat ook op zondagavond sprake is van beduidende filevorming.

Ongetwijfeld is sprake van een kinderziekte, waarvan de website snel zal herstellen.

Belangrijker zijn andere kritiekpunten.

Volgens Emilie Schols van de stichting pensioenkijker.nl is er een probleem met het nieuwe pensioenregister; "De gegevens waarop de site zich baseert zijn onvoldoende helder", stelt Emilie Schols van de Stichting Pensioenkijker in Het Financieele Dagblad.."’Het register neemt het Uniform Pensioenovezicht (UPO) als uitgangspunt maar daar is nu juist van alles mee mis."

"Het bedrag dat onder aan de streep overblijft, is allesbehalve zeker en bovendien aan veel reële risico’s onderhevig,laat financieel planner Ronald Janssen van Ortec Finance in dezelfde krant optekenen.

‘Ik vind dat de AFM daar veel meer de nadruk op moet leggen. Nu tast de pensioenconsument nog volledig in het duister over de vraag of hij of zij het te bereiken bedrag ook gaat halen. De kans is aanzienlijk dat dit niet lukt."

Het weerwoord van Pensioenregistervoorzitter Francine Giskes ligt voor de hand: "De informatie die er op staat is zo goed of zo slecht als de uitvoerders hem aanleveren."

Buitenland

Pieter Omtzigt (CDA) heeft schriftelijke vragen gesteld over het feit dat het register niet door Nederlanders in het buitenland geraadpleegd kan worden. De bezoeker moet inloggen met een DigiD, die alleen voorbehouden is aan personen die ingeschreven staan in een Gemeentelijke Basisadministratie.

GEEN REACTIES