Pensioenregister blijft werken aan uitbreidingen

De vragen en de druk om nog meer informatie te ontsluiten, nemen toe. Ook denkt het bestuur mee over een pensioendashboard.

Aldus voorzitter Stichting Pensioenregister Francine Giskes in het voorwoord van het jaarverslag 2012.

Het verslag geeft aan welke uitbreidingen in 2012 zijn gerealiseerd en wat er voor de komende tijd op de rol staat.

In de loop van 2012 is de functionaliteit van Mijnpensioenoverzicht.nl uitgebreid en

verbeterd. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen:

In juni is de eerste uitbreiding in het kader van ‘plateau 2’ in productie genomen: een mogelijkheid voor pensioenfondsen om het nabestaandenpensioen ook na de pensioendatum te tonen. Tot dat moment liet Mijnpensioenoverzicht.nl geen gegevens meer zien zodra iemand de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt.

Mijnpensioenoverzicht.nl is in juni uitgebreid met de mogelijkheid om gegevens uit het pensioenoverzicht te downloaden, zodat ze kunnen worden gebruikt in software voor financiële planning van bijvoorbeeld financieel adviseurs.

Met ingang van juli toont de website niet alleen de bedragen van een AOW-pensioen voor gehuwden maar ook — als dat van toepassing is — de (hogere) bedragen van een AOW-pensioen voor alleenstaanden.

Sinds september worden naast Internet Explorer en Firefox ook de internetbrowsers Chrome en Safari ondersteund.

Sinds oktober krijgen bezoekers inzicht in het pensioenbedrag dat zij na een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap aan hun ex-partner moeten betalen. De functionaliteit van deze ‘verevening bij echtscheiding’ was eind 2011 al geïmplementeerd. De eerste helft van 2012 is gebruikt om pensioenuitvoerders in staat te stellen hun gegevensstroom aan te passen.

Pensioenkijker

Op 1 mei 2012 is de Stichting Pensioenkijker.nl opgegaan in de Stichting Pensioenregister. Pensioenkijker heeft als doel Nederlanders aan het denken te zetten over hun pensioen en te voorzien van begrijpelijke, objectieve informatie over pensioenen. Het bestuur van de Stichting Pensioenkijker.nl is formeel van alle taken ontheven.

In oktober is de overdracht geheel afgerond. Sindsdien voert de Stichting Pensioenregister alle beheerwerkzaamheden voor de website Pensioenkijker.nl uit. Deze werkzaamheden bestaan vooral uit het actueel houden van de website en het beantwoorden van vragen van bezoekers. Pensioenkijker.nl heeft zijn eigen naam en logo behouden.

In het verslag wordt opgemerkt dat de vraag zich opdringt of het wenselijk is om beide sites met elkaar te integreren. “Aan die vraag kleven zowel technische aspecten (beide websites draaien op verschillende platforms) als inhoudelijke. Een belangrijke voorwaarde is dat de integratie niet ten koste gaat van de toegevoegde waarde van beide initiatieven en een verbetering vormt voor bezoekers.”

Waar Findinet aan wil toevoegen, dat het niet verstandig zou zijn om Pensioenkijker achter de DigiD-barrière te plaatsen.

Toekomstplannen

Het bestuur richt zich de komende tijd in het bijzonder op de haalbaarheid van een uitbreiding met gegevens over:

  • nabestaandenpensioen op risicobasis
  • arbeidsongeschiktheid in relatie tot pensioen
  • verevening bij echtscheiding voor de ontvangende partner (tot nog toe alleen zichtbaar voor de betalende partner).

GEEN REACTIES