Pensioenplannen kosten werknemer jaarlijks 2,5% van inkomen

De pensioenplannen uit het regeerakkoord kosten werknemers 20% van hun pensioenopbouw. Het repareren kost jaarlijks gemiddeld 2,5% van het inkomen.

“Vooral jongeren zullen die hoge rekening gaan betalen. Het is geen bezuiniging maar het naar voren halen van een belastingheffing”, zegt Marco Keim, directievoorzitter van AEGON Nederland. Hij pleit voor een fiscale prikkel om sparen voor later te blijven stimuleren.

In de plannen van het kabinet daalt de jaarlijkse pensioenopbouw van werknemers van 2,25% naar 1,75% van het pensioengevend salaris. Jonge werknemers die aan het begin van hun pensioenopbouw staan lopen zo tot wel 23% pensioenopbouw mis.

In theorie kan met het lagere opbouwpercentage over 46 jaar (van 21 tot 67 jaar) een aanvullend pensioen worden opgebouwd van ruim 80 procent van het gemiddeld genoten salaris. “Dat lijkt best redelijk, maar het komt neer op de helft van je laatste salaris. Daarvoor moet je wel onafgebroken 46 jaar werken. Bovendien is de kans reëel dat door inflatie je pensioen daarna minder waard wordt”, waarschuwt Keim.

Verschuiving van lasten

AEGON sluit de ogen niet voor het feit dat er stevige maatregelen nodig zijn om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. De aangekondigde maatregelen op pensioengebied zijn echter geen besparingen. Tegenover de pensioenpremies die nu afgetrokken kunnen worden van de belasting, staat een pensioenaanspraak waarover vanaf pensioeningang belasting verschuldigd is. Marco Keim: “Door de verlaging van de pensioenopbouw wordt in feite belastinggeld dat normaal gesproken over het pensioen verschuldigd is naar voren gehaald. Door deze verschuiving worden de lasten van deze maatregel bij toekomstige generaties neergelegd.”

Marco Keim uitte zijn zorgen vanmorgen bij de opening van de AEGON Pensioenweek. Een onderschat probleem is volgens hem het gebrek aan indexatiecapaciteit. “De afgelopen jaren zijn pensioenen niet of nauwelijks verhoogd met de inflatie. Ook de komende jaren zal dat waarschijnlijk niet gebeuren. Het geld is er simpelweg niet. Bovendien verwachten wij dat de rente voorlopig laag blijft en bestaat de kans dat straks de inflatie oploopt als we alle schulden gaan terugbetalen. Indexatie is voorlopig dus niet aan de orde.”

Fiscale prikkel nodig

Werknemers die de geslagen pensioengaten zelf willen of moeten aanvullen kost dat 2,5 procent van hun jaarlijkse inkomen. “Een fors bedrag, en ik vraag me af of dat besef al is doorgedrongen tot iedereen”, zegt Marco Keim. Hij kondigde aan dat AEGON bij de politiek gaat pleiten voor voldoende fiscale ruimte voor werknemers om te sparen voor later. “Die fiscale prikkel is beslist nodig, zeker voor jongeren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een geblokkeerde pensioenspaarrekening met vrijstelling van de vermogensrendementsheffing. Door de aangekondigde lastenverzwaringen zullen mensen immers niet geneigd zijn om nu te gaan sparen voor later. We moeten voorkomen dat mensen na jaren van hard werken op een ontoereikend pensioen uitkomen.”

GEEN REACTIES