Pensioenfondsen worden verlost van marktrente

Donner hield vast aan de marktrente als basis voor de dekkingsgraadberekening. Bij Kamp vinden de pensioenfondsen meer gehoor: hij komt met een minder volatiel alternatief.

Op verzoek van de Tweede Kamer hebben het ministerie van Sociale Zaken en DNB een onderzoek verricht naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen.

“Op basis van dit onderzoek heb ik vooralsnog geen conclusies getrokken met betrekking tot de meest wenselijke risicovrije rente”, schrijft minister aan de Tweede Kamer. “Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 12 november 2010 zullen deze conclusies onderdeel uitmaken van het totaalpakket van oplossingen voor de structurele problematiek van de pensioensector.
Het onderzoek is vooral gericht op de risicovrije rente. De volatiliteit van de dekkingsgraden van pensioenfondsen en de mogelijkheden om deze te dempen komen slechts in beperkte mate aan de orde.”

Hij zegt in de brief concreet toe om in het kader van de aanpassing van het financieel toetsingskader maatregelen voor te stellen “om juist deze volatiliteit te matigen”. De minister komt hierop terug zodra het lopende overleg over het totaalpakket met de sociale partners is afgerond.

GEEN REACTIES