AFM publiceert pensioenfolder voor het MKB

De AFM heeft speciaal voor werkgevers in het MKB een folder gemaakt over goed pensioenadvies en de risico’s van slecht advies voor de werkgever en de werknemers.

In de folder worden tips gegeven voor het krijgen van goed advies. Daarnaast staan de verschillende risico’s bij slecht advies op een rij met de mogelijke gevolgen en tips om die te voorkomen.

De AFM zegt de folder opgesteld te hebben, “omdat uit onderzoeken in 2009 en 2010 bleek dat de kwaliteit van die adviezen aan MKB werkgevers over collectieve pensioenproducten slecht tot zeer slecht was. Door slechte advisering kunnen werknemers in het MKB pensioenregelingen krijgen die niet voldoen aan de gewekte verwachtingen. Het is daarom belangrijk dat werknemers hun Uniforme Pensioenoverzicht (UPO), dat zij jaarlijks ontvangen, zorgvuldig lezen om te bepalen of hun pensioen aan hun verwachtingen voldoet. Ze kunnen dan eventueel aanvullende maatregelen nemen.”

“Schakel een echte pensioenexpert in” is één van de adviezen van de AFM. “U heeft een vraag over pensioen voor uw werknemers en u heeft een verzekeringsadviseur. Het ligt voor de hand uw vraag aan uw huidige verzekeringsadviseur te stellen. Toch is het verstandig om te checken of uw adviseur hierin gespecialiseerd is. Advisering over pensioenregelingen voor werknemers vraagt namelijk een grote vakbekwaamheid.”

GEEN REACTIES