Pensioenfondsen mogen blijven herverzekeren

Pensioenfondsen mogen hun risico’s blijven herverzekeren bij verzekeraars. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid handhaaft de bestaande wettelijke constructie. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar de meerwaarde van herverzekerde pensioenfondsen.

Versoepeling FTK

Minister Donner versoepelt daarnaast de regels in het financieel toetsingskader (ftk) voor herverzekerde pensioenfondsen. Zo hoeven deze fondsen geen buffer meer aan te houden voor het kredietrisico op de verzekeraar. Zij worden wel geacht hun deelnemers daarover te informeren. Overigens moeten fondsen zelf wel de wettelijk verplichte minimale buffer van ongeveer 1 procent blijven aanhouden.

Veel pensioenfondsen hebben hun risico’s geheel of gedeeltelijk herverzekerd bij een verzekeraar.
De financiële crisis heeft de kredietkwaliteit van de verzekeraars doen dalen. In de huidige systematiek van de Pensioenwet ontstaat hierdoor een dekkingstekort bij de herverzekerde pensioenfondsen. Dit zou moeten leiden tot herstelmaatregelen in de vorm van kortingen van pensioenen, hoewel in de praktijk de verzekeraars gewoon aan de betalingsverplichting voldoen. Daarom heeft minister Donner eerder dit jaar de herverzekerde pensioenfondsen tijdelijk vrijstelling verleend van het indienen van herstelplannen en een onderzoek ingesteld naar de meerwaarde van deze fondsen.

GEEN REACTIES