Pensioenfondsen moeten openheid geven

Pensioenfondsen krijgen de verplichting opgelegd om binnen twee weken openheid te geven aan de deelnemers wanneer DNB bericht heeft dat zij corrigerende maatregelen moeten nemen. D66-Tweede Kamerlid Koser-Kaya heeft met die strekking een motie ingediend, die door de Tweede Kamer is aangenomen.

De overige moties die tijdens het pensioendebat werden ingediend die een andere toepassing beoogden van de rekenrente en een onderzoek wilden naar het beleid van de pensioenfondsbesturen haalden het niet.

De motie van Jolande Sap (GroenLinks) e.a. over een methodiek voor het bepalen welke fondsen moeten korten werd aangehouden.

GEEN REACTIES