Nieuw Besluit pensioenen en stamrechten

In de Staatscourant van 16 september 2010 is een nieuw besluit gepubliceerd dat een samenvoeging en actualisering is van eerdere beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten. Het besluit bevat nieuw beleid over uitstel van de pensioendatum bij doorwerken als ondernemer na het einde van de dienstbetrekking en over pensioenregelingen met een te hoog partnerpensioen. Ook voorziet het besluit in een stroomlijning met de vennootschapsbelasting bij de berekening van de relevante kosten van de pensioenregeling bij eigen beheer.

GEEN REACTIES