(Findinet) Pensioenfondsen bieden gedeeltelijke kostentransparantie

De Pensioenfederatie heeft niet aangegeven in welk jaar transactiekosten transparant moeten zijn omdat daarvoor medewerking van vermogensbeheerders nodig is.

De Pensioenfederatie heeft aanbevelingen opgesteld over de mate waarin en de manier waarop fondsen hun uitvoeringskosten in beeld moeten brengen en daarover moeten gaan rapporteren. Die aanbevelingen zijn niet vrijblijvend. De koepelorganisatie vraagt de pensioenfondsen ze inhoudelijk en qua fasering op te volgen. Doen ze dat op enig moment niet dan moeten zij de reden daarvan beargumenteerd aangeven.

Het gaat om de kosten die voortkomen uit het pensioenbeheer en het vermogensbeheer.

In het boekjaar 2013 moet voor 95% van het pensioenvermogen duidelijkheid geboden worden over de kosten van pensioenbeheer en voor 90% van vermogensbeheer. Een jaar later wordt wat deze kosten betreft volledige transparantie verwacht.

Anders zit het et de transactiekosten. Algemeen directeur Gerard Riemen: “Nu zitten die nog vaak verscholen in de totale kosten van het vermogensbeheer. Fondsen zullen hiermee aan de slag moeten samen met hun vermogensbeheerders in Nederland en daarbuiten. Bestaande contracten moeten tijdens of na de looptijd worden aangepast en let wel: voor vermogensbeheerders is volledige transparantie van transactiekosten wereldwijd een nieuw fenomeen. Dat gebeurt nog nergens en het in beeld krijgen van al die kosten zal daarom tijd kosten.”

Daarom wordt in het tijdpad dat in de aanbeveling is opgenomen, voor het transparant maken van de transactiekosten geen jaartal genoemd.

De wel te publiceren kosten worden niet opgenomen in het UPO, de startbrief of bij einde deelneming. De pensioendeelnemers kunnen die terugvinden op de website, in het jaarverslag, de jaarrekening, het jaarbericht en in de pensioenkrant of nieuwsbrief.

De Pensioenfederatie geeft de aanbeveling om de kosten te vermelden per deelnemer. Dat houdt in dat de totale kosten gedeeld worden door de som van het aantal actieve deelnemers en gepensioneerden.

Update

De Pensioenfederatie heeft inmiddels de nadere uitwerking gepresenteerd van de aanbevelingen. Zie: Nadere uitwerking kostentransparantie pensioenfondsen.

GEEN REACTIES