Pensioenfederatie publiceert visiedocument Verantwoord beleggen

De pensioenfederatie heeft het servicedocument Verantwoord beleggen gepubliceerd.

Doel van het servicedocument is om aan te geven hoe pensioenfondsen procesmatig invulling kunnen geven aan normen en regels voor verantwoord beleggen. De Code Pensioenfondsen en de Pensioenwet zijn daartoe belangrijke kaders. Het servicedocument vormt een brug van het ‘wat’ naar het ‘hoe’: namelijk het vormen van een visie en beleid voor verantwoord beleggen en het implementeren, monitoren en evalueren van dit beleid.

Het servicedocument geeft geen oordelen over welke specifieke beleggingen verantwoord of juist onverantwoord zijn.

De basis van het servicedocument zijn de drie procesnormen voor verantwoord beleggen uit de Code Pensioenfondsen zoals die in 2013 is opgesteld door de sector. De Code is, op verzoek van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, wettelijk verankerd in 2014. Daarmee hebben pensioenfondsen een bijzondere positie: pensioenfondsen zijn de enige sector met wettelijk verankerde normen voor verantwoord ondernemen/verantwoord beleggen.

(Bron: Pensioenfederatie)

GEEN REACTIES